<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Antihvitvask, Forensics, Hvitvasking, operasjonell risiko, compliance, Forsikring og pensjon, Bank og finans, Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Av Pål K. Lønseth , 18. oktober 2016

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. Standarden tar mål av seg til å bli den globale lederstjerne blant rammeverk mot antikorrupsjon. For de som har arbeidet med antikorrupsjon inneholder den lite substansielt nytt, men behandler kjente elementer som risikovurderinger, ledelsens involvering og ansvar i antikorrupsjonsarbeidet, etablering av en antikorrupsjons-policy, implementering og kontroll mv. Som for mange andre ISOer kan virksomheter som måtte ønske det, sertifiseres i henhold til standarden av uavhengige tredjeparter.

Les artikkel

Interesseområder: antikorrupsjon, compliance

Dele artikkelen:

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Foretaksstraff, Risikostyring, Internkontroll, Anti-korrupsjon, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

Av Stig Rune Johnsen , 14. september 2016

Dersom det har blitt begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon i en virksomhet som kjøpes opp eller innfusjoneres, blir det et spørsmål om hva slags ansvar kjøper skal ha for dette. Korrupsjonen kan jo være begått i lang tid forut for oppkjøpet/fusjonen. Er det rimelig at kjøper skal bære ansvar for slike handlinger dersom disse først avdekkes etter at transaksjonen er gjennomført?

Les artikkel

Interesseområder: compliance, Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

US DoJ – Nye tiltak i kampen mot korrupsjon

Av Knut Erik Friis , 7. april 2016


Det amerikanske justisdepartementet (US DoJ) lanserte tirsdag 5. april ny plan for å styrke korrupsjonsbekjempelse.

Les artikkel

Interesseområder: compliance

Dele artikkelen: