<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Responsible business practice on the rise

Av Nora Hader , 13. februar 2019

Globalisation and international finance have given rise to multinational corporations and international supply chains, but the legal accountability of corporations towards human rights and the environment has not developed accordingly. An international regulatory response has proven challenging due to countries' varying perception of corporations’ social responsibility. The legal shortcomings are an impairment of the universal protection of human rights.

However, times are changing and nations' pressure on companies to do business responsibly is increasing. In Norway, as in other European countries, the Government is now considering a new Anti Slavery Act based on international experience with such Acts.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, gransking

Dele artikkelen:

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance), compliance, Bank og finans, Forsikring og pensjon, operasjonell risiko, Hvitvasking, Forensics

Dele artikkelen:

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Av Pål K. Lønseth , 18. oktober 2016

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. Standarden tar mål av seg til å bli den globale lederstjerne blant rammeverk mot antikorrupsjon. For de som har arbeidet med antikorrupsjon inneholder den lite substansielt nytt, men behandler kjente elementer som risikovurderinger, ledelsens involvering og ansvar i antikorrupsjonsarbeidet, etablering av en antikorrupsjons-policy, implementering og kontroll mv. Som for mange andre ISOer kan virksomheter som måtte ønske det, sertifiseres i henhold til standarden av uavhengige tredjeparter.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff, compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

Av Stig Rune Johnsen , 14. september 2016

Dersom det har blitt begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon i en virksomhet som kjøpes opp eller innfusjoneres, blir det et spørsmål om hva slags ansvar kjøper skal ha for dette. Korrupsjonen kan jo være begått i lang tid forut for oppkjøpet/fusjonen. Er det rimelig at kjøper skal bære ansvar for slike handlinger dersom disse først avdekkes etter at transaksjonen er gjennomført?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, compliance

Dele artikkelen:

US DoJ – Nye tiltak i kampen mot korrupsjon

Av Knut Erik Friis , 7. april 2016


Det amerikanske justisdepartementet (US DoJ) lanserte tirsdag 5. april ny plan for å styrke korrupsjonsbekjempelse.

Les artikkel

Interesseområder: compliance

Dele artikkelen: