<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Et bestillingsverk!

Av Petter Amland , 18. april 2018

Granskingsrapporten har blitt offentliggjort. Den rettet kritikk særlig mot én involvert. E24, DN og NRK tar derfor kontakt med vedkommende for en kommentar: «Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i rapporten. Den fremstår som et bestillingsverk. Husk at granskeren har fått klekkelig betalt for å gjøre dette – og den som betaler er blant dem som granskes. Det sier seg selv at denne rapporten ikke er objektiv. Denne rapporten kan ikke tillegges vekt.» 

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser, gransking

Dele artikkelen:

Kriminalitetens tilstand

Av Pål K. Lønseth , 14. mars 2016

Annet hvert år kartlegger PwC omfanget av økonomisk kriminalitet over hele verden. Global Economic Crime Survey (GECS), heter undersøkelsen, som i år baserer seg på mer enn 6300 intervjuer med virksomheter over hele verden.

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser

Dele artikkelen:

Risikofritt å drive med økonomisk kriminalitet, om det ikke blir for stort eller for lite

Av Gunnar Holm Ringen , 8. april 2015

Norge er honningkrukken stadig flere forsyner seg fra, og med suksess! Dette er en påstand det neppe er grunn til å sette spørsmålstegn bak. ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea uttalte til DN for noen uker siden at det kanskje er «et sted» rundt 25% sannsynlighet for å bli tatt for økonomisk kriminalitet. Jeg er redd tallet er lavere, mye lavere…

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser

Dele artikkelen: