<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Presisering av varslingsreglene

Av Gunnar Holm Ringen , 12. juni 2019

Departementets forslag, Prop. 74L er til behandling i Stortinget i disse dager

Rett før påske la departementet frem sine forslag til oppfølging av Varslingsutvalgets utredning, NOU 2018:6. Formålet med endringsforslagene er å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Saken ligger nå til behandling i Stortinget, hvor komiteen behandlet saken 28. mai og hvor flertallet i det alt vesentlige støtter departementets forslag. Lovforslaget var igjennom første gangs behandling i Stortinget den 5. juni, så endringene er rett rundt hjørnet.

Les artikkel

Interesseområder: Corporate crimes, Forensics, Regulering, Varslingskanal

Dele artikkelen:

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance), compliance, Bank og finans, Forsikring og pensjon, operasjonell risiko, Hvitvasking, Forensics

Dele artikkelen: