<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff, compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

Hvem skal straffes ved bedriftskriminalitet?

Av Stig Rune Johnsen , 22. september 2015

Reglene om foretaksstraff er utformet slik at dersom noen har begått en straffbar handling på vegne av et foretak, så kan foretaket straffes. Hva så med personen bak handlingen? Et foretak kan ikke i seg selv begå en overtredelse. 

Les artikkel

Interesseområder: Foretaksstraff

Dele artikkelen:

Foretaksstraff eller ikke – kan noen si hva som er godt nok?

Av Marianne Støkken Pilgaard , 24. august 2015

Norge har noen av verdens strengeste strafferegler mot korrupsjon. Virksomheter som ikke aktivt forebygger korrupsjon, risikerer foretaksstraff. Men hva er aktiv forebygging? Vet noen hva som er godt nok?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff

Dele artikkelen: