<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Responsible business practice on the rise

Av Nora Hader , 13. februar 2019

Globalisation and international finance have given rise to multinational corporations and international supply chains, but the legal accountability of corporations towards human rights and the environment has not developed accordingly. An international regulatory response has proven challenging due to countries' varying perception of corporations’ social responsibility. The legal shortcomings are an impairment of the universal protection of human rights.

However, times are changing and nations' pressure on companies to do business responsibly is increasing. In Norway, as in other European countries, the Government is now considering a new Anti Slavery Act based on international experience with such Acts.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, gransking

Dele artikkelen:

Et bestillingsverk!

Av Petter Amland , 18. april 2018

Granskingsrapporten har blitt offentliggjort. Den rettet kritikk særlig mot én involvert. E24, DN og NRK tar derfor kontakt med vedkommende for en kommentar: «Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i rapporten. Den fremstår som et bestillingsverk. Husk at granskeren har fått klekkelig betalt for å gjøre dette – og den som betaler er blant dem som granskes. Det sier seg selv at denne rapporten ikke er objektiv. Denne rapporten kan ikke tillegges vekt.» 

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser, gransking

Dele artikkelen: