<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Hvordan dataanalyser kan forebygge og avdekke misligheter

Av Magne Kjettorp Knoph , 11. oktober 2016

En tredjedel av alle virksomheter vil oppleve alvorlige økonomiske misligheter i løpet av en to-årsperiode. Enda flere utsettes uten at virksomheten klarer å avdekke det. Strukturerte dataanalyser bidrar til å avdekke slike hendelser og opplevd kontrollnivå er et sterkt forebyggende tiltak. Her ser jeg konkret på hvordan dataanalyser kan avdekke tre former for økonomisk utroskap

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, mislighetsanalyse

Dele artikkelen:

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff, compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen: