<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Hvordan dataanalyser kan forebygge og avdekke misligheter

Av Magne Kjettorp Knoph , 11. oktober 2016

En tredjedel av alle virksomheter vil oppleve alvorlige økonomiske misligheter i løpet av en to-årsperiode. Enda flere utsettes uten at virksomheten klarer å avdekke det. Strukturerte dataanalyser bidrar til å avdekke slike hendelser og opplevd kontrollnivå er et sterkt forebyggende tiltak. Her ser jeg konkret på hvordan dataanalyser kan avdekke tre former for økonomisk utroskap

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, mislighetsanalyse

Dele artikkelen: