<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance), compliance, Bank og finans, Forsikring og pensjon, operasjonell risiko, Hvitvasking, Forensics, Antihvitvask

Dele artikkelen:

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Av Julie Ekeland , 20. september 2016

Siden det første regelverket om finansnæringens plikt til å forhindre hvitvasking ble implementert i norsk lovgivning i 2009 har arbeidet mot hvitvasking vært under stadig utvikling. EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt 20. mai 2015 og implementering av direktivet gjennom ny hvitvaskingslov i Norge er forventet sommeren 2017. Nye hvitvaskingsmetoder og myndighetenes bevissthet rundt slike fører til kontinuerlig utvikling av policy, nye krav til utføring av kundekontroll, transaksjonsovervåkning og tilsynspraksis for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Varsling om doping i idretten - ny varslingskanal på plass

Av Pål K. Lønseth , 10. mars 2016

Mens idrettsverden rystes av nye doping- og korrupsjonsskandaler, har Antidoping Norge tatt grep og etablert et sentralt verktøy i kampen mot doping; en varslingskanal der man kan kommunisere med varslere som ønsker å være anonyme.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Nye takter fra amerikanske justismyndigheter i korrupsjonskampen

Av Gunnar Holm Ringen , 26. januar 2016

På det årlige antikorrupsjonsseminaret til American Conference Institute i vinter, fikk vi høre hvilke tanker og planer amerikanske antikorrupsjonsmyndigheter har for den fremtidige korrupsjonskampen. Uttalelsene de kom med, bærer bud om en kursjustering.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Neglisjerer naive nordmenn korrupsjon og menneskerettighetsbrudd?

Av Linn Tea Kjærås , 8. mai 2015

Vi nordmenn blir ofte beskyldt for å være naive her vi sitter på vår lille tue i nord hvor korrupsjon og menneskerettighetsbrudd er lite utbredt sammenliknet med resten av verden. Men hvilke konsekvenser kan dette få når vår forretningsvirksomhet blir internasjonal? Er vi så naive at vi lar være å foreta undersøkelser som kan forhindre oss i å bli medskyldige i korrupsjon og brudd på menneskerettighetene?

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Forebygging eller høy risikoappetitt? Bukken som passer havresekken?

Av Marianne Støkken Pilgaard , 16. april 2015

 IMG_8284Banner

Økonomisk kriminalitet koster, både finansielt og omdømmemessig. Det vet alle som har opplevd det. Hvorfor er det da så få virksomheter som gjør noe aktivt for å forhindre det? Skyldes det bukken som passer havresekken?

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen: