<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norway's Tax Blog – tax, VAT and legal matters

Norway's Tax Blog – tax, VAT and legal matters

Kristine Veiteberg Braaten

Jeg heter Kristine Veiteberg Braaten og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2011, og jobber i det daglige med nasjonal og internasjonal personbeskatning. I all hovedsak bistår jeg nasjonale og internasjonale selskaper, så vel som privatpersoner, med ulike problemstillinger og forpliktelser som kan oppstå når arbeidstakere sendes over landegrensene. Jeg jobber særlig opp mot utsendt eller innstasjonert personell, utsendelsesavtaler, skatteavtaler og arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

My name is Kristine Veiteberg Braaten and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services. I have worked with tax since 2011, and on day to day basis I work with national and international personal taxation. I mainly assist national and international companies, as well as private persons, with different issues or obligations that can arise when employees are sent cross-boarder. I especially work with seconded personnel, secondment agreements and policies, tax treaties, and employer’s reporting obligations. The legislation is often complex, and constantly changing. Therefore, my goal is to share knowledge, in addition to give useful advice.


kristine.braaten@pwc.com
Find me at:

Worldwide tax summaries 2018/2019 - just published!

By Kristine Veiteberg Braaten , 02-Oct-2018 10:10:44

kristine-braaten

Our worldwide tax summaries for 2018/2019 recently got published!

Read the article

Areas of interest: Corporate tax

Share the article:

State budget 2017: Suggested changes in personal taxation

By Kristine Veiteberg Braaten , 06-Oct-2016 18:24:59

The suggested state budget for 2017 was presented today. In the following we present the suggested changes related personal taxation. In short, the suggested changes include reduced tax rates on net income, increase of bracket tax rates (levied on gross employment, self employment and pension income), a higher effective tax rate on share income, new rules for personal share investments, in addition to a few minor adjustments.

Read the article

Areas of interest: Personal and payroll tax

Share the article:

The Norwegian rules for good tax sense: Skattevettreglene

By Kristine Veiteberg Braaten , 18-Mar-2016 13:52:43

The well-known Norwegian character, Severin Suveren, always blame “bad luck” when something unexpected happens while skiing - whether it is the cross-country ski pole breaking or if a blizzard is coming. This way, he has demonstrated the importance of knowing the rules of common sense in the mountains. As opposed to Severin Suveren, do not blame “bad luck” when you deliver your tax return after the Easter holidays. Know the rules of good tax sense, and you will not have to depend on luck at all.

Read the article

Areas of interest: Personal and payroll tax

Share the article: