<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

0,7 ‰ - Går du med tanker om internasjonal ekspansjon?

‹ Tilbake til artikler

Gasellebloggen_Stokke.jpg

Norge er et lite land med 5 236 826 innbyggere (pr 1. juli 2016). På samme tidspunkt er verdens befolkning beregnet til å utgjøre 7 432 663 000. Sånn sett utgjør norske forbrukere 0,7 ‰ av verdens befolkning. I et slikt perspektiv er det lett å ønske seg tilgang til et større marked.

Skattereglene må tilpasses en verden i endring

Handel og markeder er langt mer globalt tilgjengelige i dag enn det man så for kun kort tid siden. Forestillingene om hvilke bransjer som ikke er internasjonalt konkurranseutsatt, endrer seg i WARP[1]-fart. Store internasjonale selskaper har tilpasset seg i et vakuum mellom moderne distribusjon og antikvariske skatteregler. Dette er også mulig for de små og mellomstore.

OECD og skattemyndighetene har i den seneste tiden begynt å ta konsekvensene av den utviklingen som skjer. Man mener at fortjenesten skal beskattes der verdiskapningen skjer.

OECD og skattemyndighetenes nye satsningsområde rammer ikke bare store multinasjonale selskaper, men også mindre virksomheter som driver grenseoverskridende virksomhet. Tidligere kunne man i stor grad starte en ekspansjon gjennom kommisjonær/agent uten at dette medførte skatteplikt i det andre landet. Med de nye BEPS-reglene så vil dette medføre en betydelig risiko for skatteplikt. I praksis betyr dette at man tidligere bør vurdere en ordinær distribusjon gjennom lokalt selskap. I det hele tatt bør man tenke skatt når man skal ut i den store verden.

På tross av at markedene blir mer globale og antallet forretningsreisende øker på bekostning av tradisjonelle utestasjoneringer, så endres ikke skattereglene. Tvert imot så forsøker flere lands skattemyndigheter å skaffe seg bedre oversikt over personell med kortvarig tilstedeværelse. Skattereglene og forpliktelsene selskapene har varierer fra land til land, og tilfeller man kanskje ikke ville tenke at innebar noen forpliktelser, kan vise seg å gjøre det. Dette vil kreve av bedriftene at man holder god oversikt over sitt reisende personell, og også håndtere risikoen knyttet til ulike regelverk og etterlevelsen av disse.

Bedre samarbeid mellom skattemyndigheter og virksomhetene

Cooperative compliance, et system hvor skattemyndigheter og bedrifter samarbeider for å sikre at myndighetene får inn den informasjon/skatt de trenger, og at bedriftene kan gi dette uten at det legger beslag på alt for mye ressurser, burde være i alles interesse. Flere lands skattemyndigheter åpner for dette, men langt på vei må man fortsatt forholde seg til formelle regler for håndtering av lokale forpliktelser. Dette krever både tid og ressurser og må tas med i betraktningen dersom man skal ekspandere. Vi ser at opprydding krever enda mer ressurser enn rettidig oppfyllelse.

Ikke la skattereglene begrense internasjonal vekst

Nå er ikke mitt råd at norske bedrifter heretter bare bør satse på det norske markedet og for så vidt være fornøyd med at den snaue promillen av verdens befolkning som faktisk befinner seg her er ganske kjøpesterk. Mitt poeng er at det nå er på høy tid å vurdere de antagelser man har knyttet til skatt og grenseoverskridende aktivitet. I denne sammenheng bør man også ta en god runde i egen bedrift for å skaffe seg en oversikt over den risiko som finnes der og bygge kunnskap om hvordan man skal ta del fremtidens globale marked uten at skatt og skatterapportering ødelegger for fortjenesten.

 

[1] StarTrek begrep for evnen til å bevege seg hurtigere enn lysets hastighet. Referansen til StarTrek er ikke tilfeldig. Den senere tidens utvikling har gjort at en rekke av seriens fremtidsvisjoner har blitt virkelighet. Så hvorfor ikke WARP?

Gasellebloggen 2016 er navnet på en serie blogginnlegg fra PwC i perioden oktober-desember, som retter seg særlig mot små og mellomstore bedrifter. Disse innleggene vil bli publisert på våre eksisterende blogger, Digital tranformasjonsbloggen, Granskingsbloggen, @stake-bloggen, Finansbloggen, Skattebloggen, og samles på pwc.no/gaselle. Gasellebloggen 2016 er en del av vårt samarbeid med Dagens Næringslivs Gasellekonferanser.

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen