<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 ting du bør vite om nøytral mva for helseforetakene

577A7524_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

 

Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en refusjonsordning for merverdiavgift for helseforetakene*. Nytt år, nye muligheter heter det ofte og det gjelder også for helse-Norge. Her har du fem tips om den nye momsordningen.

1 Hvorfor en egen momsordning for helseforetakene?

Helsetjenester er unntatt for mva og helseforetakene driver i all hovedsak virksomhet som ikke er momspliktig. Ved innkjøp av varer og tjenester blir derfor merverdiavgift en kostnad fordi helseforetakene heller ikke har fradragsrett. Formålet med ordningen er å fremme likebehandling ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører av f.eks. vaskeritjenester, IT, renhold, regnskap etc. Etter innføringen av ordningen vil det med andre ord ikke bli en momskostnad ved kjøp av slike tjenester. Incitamentet til å utføre dette arbeidet med egne ansatte skal derfor ikke være begrunnet i merverdiavgift lenger.

2 Budsjettnøytral

Helseforetakene har fått avkortet budsjettet tilsvarende estimert mva-besparelse. Ordningen er ikke ment å øke rammene for tilskudd fra det offentlige.

3 Ordningen gjelder ikke investeringer

Refusjonsordningen gjelder ikke investeringer (anleggsmidler som balanseføres). Den gjelder heller ikke operasjonell og finansiell leasing, med unntak av programvarelisenser (og tilsvarende lisenser).

4 Utleier av fast eiendom må fremdeles fakturere husleien uten mva

Selv om det etableres en egen ordning for refusjon av merverdiavgift for helseforetakene, utvides ikke adgangen til frivillig mva-registrering for utleiere av fast eiendom. Det vil derfor fremdeles ikke være adgang til å fakturere helseforetakene med mva på husleien og mva vil være en kostnad for gårdeier.

Helseforetakene har rett til fradrag for løpende driftsutgifter som strøm, renhold etc. Det kan derfor være hensiktsmessig å vurdere om disse kostnadene blir stilet direkte til helseforetakene og ikke via gårdeier for å unngå en avgiftskumulasjon.

5 Kompensasjon for fakturaer uten mva

Som hovedregel er det kjøp av varer og tjenester hvor det er oppkrevd mva som utløser rett til refusjon av mva i denne ordningen.

Ved kjøp av helsetjenester fra private aktører som ikke er en del av ordningen,ambulansetjenester og enkeltoppgjør fra Pasientreiser har helseforetakene rett til 5% kompensasjon på fakturaen selv om det ikke er mva på fakturaen. Formålet med dette er å ta hensyn til at private aktører ikke har fått samme rett til kompensasjon og at det ligger en “innbakt” momskostnad i regningen.

Ved kjøp av h-reseptmidler via Helfo, har helseforetakene rett til kompensasjon av 20% av fakturaen selv om det ikke er oppkrevd mva på denne.

                                                         ***

*Ordningen gjelder statlige helseforetak, noen selskaper som er eid av de regionale helseforetakene og 12 private ideelle institusjoner som har langsiktige avtaler med de regionale helseforetakene.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen