<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Aksjesparekonto fra 1. september

Av Therese Karoline Larsen , 27. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Fra 1. september kan du spare i den skattefavoriserte aksjespartekonto-ordningen.

I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt å innføre en ordning med skattefavorisert aksjesparekonto for privatpersoner.

I et nøtteskall innebærer ordningen at du kan investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, samt aksjefond på en aksjesparekonto. Utbytter skattlegges løpende, men gevinster og tap tas ikke til beskatning før ved faktisk uttak fra kontoen. Du oppnår altså en form for fritaksmetode for privatpersoner uten å gå veien om et investeringsselskap.

Aksjeinvesteringer på aksjesparekontoen kvalifiserer for skjerming. Skjermingsfradraget beregnes på grunnlag av kontohavers innskudd på kontoen, men på en slik måte at det ikke åpnes for tilpasninger rundt årsskiftet. Skjermingen kan benyttes både mot utbytter og gevinst, og det må derfor skje en samordning. Innskuddet anses utbetalt først ved uttak fra kontoen.

Reglene ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2017, men ikrafttredelse utsatt til forskrifter var klare. I vinter ble det sendt ut et forslag til forskrift på høring, som blant annet skulle regulere hvem som kan være tilbyder, tilbyders informasjonsplikt, krav til avtalen om aksjesparekonto, tilbyders kontoføring, regler for overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder og oppsigelse av konto.

Forskriften er nå vedtatt, med ikrafttredelse 1. september.

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter