<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aksjesparekonto fra 1. september

577A7558_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

 

Fra 1. september kan du spare i den skattefavoriserte aksjespartekonto-ordningen.

I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt å innføre en ordning med skattefavorisert aksjesparekonto for privatpersoner.

I et nøtteskall innebærer ordningen at du kan investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, samt aksjefond på en aksjesparekonto. Utbytter skattlegges løpende, men gevinster og tap tas ikke til beskatning før ved faktisk uttak fra kontoen. Du oppnår altså en form for fritaksmetode for privatpersoner uten å gå veien om et investeringsselskap.

Aksjeinvesteringer på aksjesparekontoen kvalifiserer for skjerming. Skjermingsfradraget beregnes på grunnlag av kontohavers innskudd på kontoen, men på en slik måte at det ikke åpnes for tilpasninger rundt årsskiftet. Skjermingen kan benyttes både mot utbytter og gevinst, og det må derfor skje en samordning. Innskuddet anses utbetalt først ved uttak fra kontoen.

Reglene ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2017, men ikrafttredelse utsatt til forskrifter var klare. I vinter ble det sendt ut et forslag til forskrift på høring, som blant annet skulle regulere hvem som kan være tilbyder, tilbyders informasjonsplikt, krav til avtalen om aksjesparekonto, tilbyders kontoføring, regler for overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder og oppsigelse av konto.

Forskriften er nå vedtatt, med ikrafttredelse 1. september.

                                                                         ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen