<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arbeidsopphold i utlandet og registrert som utflyttet i folkeregisteret? Det kan gi uventede konsekvenser!

‹ Tilbake til artikler

Ved arbeidsopphold i utlandet er det mye å holde orden på. Det du kanskje ikke vet er at folkeregistreringen kan få noen litt uforutsette konsekvenser. Blant annet kan dette ha betydning for hva som skjer dersom du blir frastjålet førerkortet når du er i utlandet. Noen opplever også at barnetrygden stopper opp. Dette kan skyldes folkeregistreringen.

Mange som er utstasjonert har av forskjellige grunner opphold i Norge selv om deres primære bolig i Norge er utleid og de er folkeregistrert som utflyttet for en periode. De bor på hytta eller hos familie i forbindelse med ferie og høytider, eller når de er hjemme i jobbsammenheng.

Norske offentlige institusjoner har knyttet sine systemer opp i mot folkeregisteret. Dette kan føre til forskjellige utfordringer både når man er hjemme i Norge og når man er i utlandet.

På besøk i Norge

Fastlegeordningen

Som utflyttet i folkeregisteret faller du ut av fastlegeordningen, selv om du fortsatt er medlem av folketrygden. Noen ønsker å gå til sin fastlege når de er på besøk hjemme i Norge. Men som utflyttet må man da gå til legevakten når man er i Norge. Kanskje vil fastlegen ta imot deg fordi de ikke er klar over registreringen, men han/hun vil da ikke få refusjon fra folketrygden.

Frastjålet eller mistet førerkort?

Har du fått frastjålet førerkortet i utlandet, vil du i utgangspunktet få avslag av biltilsynet hvis du ber om nytt førerkort, da ett av kravene er at du har fast bopel i Norge. Her legger biltilsynet til grunn registreringen i folkeregisteret. Du kan få utstedt en midlertidig kjøretillatelse, men denne gjelder kun i Norge for en begrenset periode. Man kan søke om dispensasjon for å få utstedt et duplikat, men dette er tidkrevende og det er ikke selvsagt at man får en slik dispensasjon.

Registrering av bil

Som utflyttet får du heller ikke registrert et eventuelt bilkjøp når du er hjemme i Norge ettersom du ikke har fast bopel her.

Deponering av dokumenter hos byfogden

Også her kreves bostedsregistrering på norsk adresse i folkeregisteret.

Utfordringer i utlandet

Selv om du ikke reiser hjem, er det forhold som kan dukke opp. For eksempel:

Stoppet barnetrygd

I en del tilfeller har du fortsatt rett til barnetrygd ved utenlandsoppholdet. Ved opphold lengre enn 6 måneder vil barnetrygden bli stoppet med mindre man har tatt opp dette forholdet i forkant med lokalt trygdekontor. Dette kan rettes opp, men vil kreve en del oppfølging med NAV i etterkant.

Innregistrering i norsk skole

Hvis yngre barn er med til utlandet og dere planlegger å flytte hjem til skolestart, vil ikke barnet automatisk innskrives i nærskolen, noe som ellers skjer i desember året før skolestart. Her må man da være proaktiv og følge opp med skolen slik at barnet får den plass i nærskolen det ellers ville fått automatisk. Videregående skole er ikke obligatorisk og her kan man risikere å miste sin prioriterte skoleplass hvis man er registrert som utflyttet på tidspunktet for tildeling av skoleplassen.

Reglene om folkeregistrering

Ved et utenlandsopphold må man melde flytting til Folkeregisteret. I forbindelse med flytting til utlandet har folkeregisteret et eget skjema, RF 1402 som også ber om noen tilleggsopplysninger relatert til utflyttingen. Melding om flytting til utlandet kan ikke gjøres elektronisk.

Folkeregisteret har sitt eget regelverk - som lever sitt eget liv uavhengig av for eksempel skatte- og trygdereglene - ved utflytting fra Norge. Folkeregisteret foretar en helhetsvurdering i hver utflyttingssak om man skal registreres som utflyttet eller ikke. Har man krysset av for at man leier ut sin bolig og utenlandsoppholdet er på 2 år eller lengre, vil man som regel bli registrert som utflyttet. Praksisen til folkeregisteret varierer slik vi opplever det noe fra region til region.

Flytter du til et nordisk land, melder du kun flytting i innflyttingslandet, og altså ikke fra Norge. Blir du innregistrert i et annet nordiske land, blir du automatisk registrert som utflyttet i Norge ettersom de nordiske land har en samarbeidsavtale for folkeregistrering.

Får man flyttemeldingen avslått, mottar man et vedtak på dette. Man opprettholder da sin bostedsadresse i Norge, mens utenlandsadressen blir registrert som postadresse.

Blir man registrert som utflyttet mottar man en melding om at flyttingen er registrert. Videre registreres også postadressen i utlandet.

Unngå overraskelser!

De fleste tenker ikke mer på dette ettersom det tilsynelatende ikke har noen praktiske konsekvenser. Posten kommer frem og du kan jo bare melde flytting tilbake igjen når den tid kommer.

Så enkelt er det som sagt ikke. I tillegg til mange forskjellige praktiske problemer som kan dukke opp under utenlandsoppholdet på grunn registreringen som utflyttet, må du faktisk møte med hele familien på skattekontoret for ID- kontroll, og melde innflytting igjen når dere kommer tilbake til Norge.

En formell sak som folkeregistrering kan som dere skjønner føre til overraskelser som det krever tid og ressurser for å løse, spesielt når man oppholder seg i utlandet når situasjonene oppstår. Rådet er å gjøre litt research i forkant, så man ikke får seg slike overraskelser!

Vidar Buksrud

Vidar Buksrud

Jeg heter Vidar Buksrud og jeg jobber som advokat ved PwC kontoret i Oslo. Jeg har arbeidet med internasjonal personskatt i PwC i over 10 år og har også erfaring på samme område fra skatteetaten. Jeg blir motivert av å hjelpe de enkelte i deres korrespondanse med myndighetene og bidra til å sikre deres rettigheter. Kanskje jeg kan hjelpe deg?

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID19 - skatteutfordringer for ansatte og deres arbeidsgivere. Nye retningslinjer fra OECD

OECD-sekretariatet har i en nylig tolkningsuttalelse forsøkt å redusere de skattemessige virkningene av at selskap og ansatte på grunn av ...

Les artikkelen