<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Forslag til nye avgiftsfritak ved omorganiseringer

Av Synne Hangeland , 26. mai 2015

pwc-portugal

Finansdepartementet sendte på fredag et forslag på høring om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt også skal slippe å betale omregistreringsavgift og dokumentavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Feriepenger – en kilde til restskatt?

Av Arne Jermund Stavheim , 18. mai 2015

pwc-portugal

Vi nærmer oss juni og da vil mange av oss få utbetalt feriepenger. Selv om feriepenger er skattepliktig på lik linje med øvrige lønnsinntekter har vi et system for skattetrekk i Norge som gjør at arbeidsgiver kan utbetale feriepenger opptjent i fjor uten å trekke skatt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Importmoms - omvendt avgiftsberegning

Av Per Kirknes , 13. mai 2015

per-kirknes

Samtidig med gårsdagens fremleggelse av reviderte nasjonalbudsjett ble det også sendt et forslag på høring som er av stor interesse for norske import-bedrifter. Som et ledd i omorganiseringen av toll- og skatteetaten, foreslår regjeringen en ny modell for fastsettelse av import-moms og særavgift på importerte produkter.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Tiltak mot «svarte kasser»

Av Synne Hangeland , 12. mai 2015

pwc-portugal

Det er i revidert budsjett fremlagt forslag til nytt regelverk for kassasystemer. Forslaget får betydning for alle bokføringspliktige som har kontantomsetning, samt leverandørene av kassasystemene. Formålet med det nye regelverket er å bekjempe svart økonomi. Jeg mener dette er et positivt virkemiddel i denne kampen, og håper de positive virkningene vil veie opp for byrdene man pålegger de lovlydige næringsdrivende ved nye krav til kassasystem.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett – kjemisk fritt for oppfølging av Scheel-utvalget

Av Trine Agathe Lorentzen , 12. mai 2015

blog-bilde-avlang-trine-2

Høringsfristen for Scheel-utvalgets forslag til endringer i næringsbeskatningen utløp den 5. april i år. Det knyttet seg derfor en viss spenning til om Finansdepartementet ville gi noen signaler i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. Forslaget til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen er imidlertid kjemisk fritt for oppfølging av Scheel-utvalget. Forventningene til høstens budsjett økes proporsjonalt.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Avgiftsendringer i revidert budsjettet

Av Per Kirknes , 12. mai 2015

per-kirknes

Dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett innebærer en reversering av flere særavgifter som ble vedtatt i fjor høst, men som kanskje ikke var så godt gjennomtenkte. Det er også noen andre mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Grunnrenteskatten – endring av prisingen for industriens egenproduksjon fra 2016

Av Knut Ekern , 12. mai 2015

knut-ekern

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er det foreslått at industriens egen kraftproduksjon skal verdsettes til en fastsatt markedspris, og ikke til Statkrafts 1976-pris.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Avskrivningsreglene for vindkraft fra 2015

Av Knut Ekern , 12. mai 2015

knut-ekern

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er de for bransjen etterlengtede reglene om forbedrede avskrivningsregler for vindkraft omfattet. I tråd med høringsforslaget foreslås det lineære avskrivninger over fem år. Synspunkter i høringen er i begrenset grad hensyntatt i forslaget.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ikke moms på aviser og annen digital nyhetsformidling

Av Marit Barth , 12. mai 2015

marit-barth-moms

Allerede på mediedagene i Bergen forrige uke ble det lekket at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett går bort fra forslaget om å legge 8 % mva på aviser. Jeg må innrømme at jeg ble skikkelig glad og håpet at regjeringen hadde tatt våre og andres innspill om null mva på aviser til etterretning.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, avgift

Dele artikkelen:

Omlegging av bilavgiftene

Av Per Kirknes , 7. mai 2015

per-kirknes

Regjeringspartiene ble i går enige med Venstre og KrF om de viktigste prinsippene for avgiftslegging av bil og biltrafikk i årene fremover. Det vil bli relativt store endringer, og en del viktige punkter er ikke fullt ut avklart.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Rask iverksettelse av de nye aldersgrensene!

Av Lene Sakariassen , 5. mai 2015

blog-bilde-avlang-lene-1

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet fra 70 til til 72 år, og laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense er hevet fra 67 til 70 år. Disse endringene må implementeres innen 1. juli 2016 med mindre ordningen har sitt grunnlag i tariffavtale, da kan implementeringen av den nye aldersgrensen vente til tariffavtalen utløper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus, Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter