<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Nok en spennende skattehøst!

Av Trine Agathe Lorentzen , 30. september 2015

eivind-falck-ytter-tax-awards

Statsbudsjettet er rett rundt hjørnet og Stortingsmeldingen om oppfølgingen av Scheel-utvalget er varslet – hva kan vi vente oss?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Refusjon av mva-kostnader pådratt i Danmark og Polen i 2014 - FRIST 30. september 2015

Av Odd Hylland , 23. september 2015

BLOGG-PwC_Swiz_Zurich_C_MB_30

Norske virksomheter som pådrar seg mva-kostnader i utlandet kan på visse vilkår få disse refundert. Dette oppnås ved å sende en søknad til avgiftsmyndighetene i det aktuelle landet.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Høyesterett er krystallklare – forbudet mot dobbeltbeskatning gjelder etter norsk rett

Av Trine Agathe Lorentzen , 21. september 2015

blog-bilde-avlang-trine-1

Skattemyndighetene kan ikke fravike forbudet mot dobbeltbeskatning uten særlig lovhjemmel. Dette gjelder selv om skattyter er å bebreide for ikke å ha innlevert selvangivelse, for å ha holdt tilbake opplysninger og stadig ha endret forklaringer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ja til spleiselag for syriske flyktninger gjennom skattesystemet!

Av Therese Karoline Larsen , 12. september 2015

Toppbanner_hovedside_980x220_1

Prinsipper må vike... Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak!

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Minstelønn på transportområdet

Av Lene Sakariassen , 10. september 2015

blog-bilde-avlang-lene-1

Transporterer din virksomhet gods til eller fra Norge? Eller kanskje i Norge? Ja, i så fall vil jeg minne om at tariffavtalen for godstransport på vei ble allmenngjort med virkning fra 1. juli 2015. Og den gjelder også selv om transportselskapet ikke er norsk. Transportkundene er solidarisk ansvarlige for at sjåføren får lønn i henhold til norske minstelønnskrav.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter