<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ny finansforetakslov gir usikker rettstilstand

Av Lene Sakariassen , 30. november 2015

PwC

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Budsjettforliket 2016

Av Trine Agathe Lorentzen , 26. november 2015

pwc-picture

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket kommet til enighet om statsbudsjettet for 2016 med enkelte endringer og merknader. Dette er endringer som kommer i tillegg til de endringene som ble foreslått i selve statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober, med endringer i tilleggsproposisjonen 30. oktober. Hvis du ønsker full oversikt over skatte- og avgiftskonsekvensene av årets budsjett kan du lese våre andre artikler her.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Dom i Herkules-saken

Av Therese Karoline Larsen , 24. november 2015

blogg

5 av 5 dommere mente at carried interest ikke er lønn, men eieravkastning - stikk i strid med skatteetatens påstand.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Refusjon av mva i UK - frist 31. desember 2015

Av Sharon Tan Lauten , 18. november 2015

Sharon

Norske virksomheter som pådrar seg mva-kostnader i utlandet kan på visse vilkår få disse refundert. Dette oppnås ved å sende en søknad til avgiftsmyndighetene i det aktuelle landet.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Fredag den 13. for skatteetaten - Herkules vant "carry-saken"!

Av Therese Karoline Larsen , 13. november 2015

blogg

Det ble tidligere i dag kjent at Herkules Capital AS og de tre partnerne vant skattesaken mot skatt øst i Høyesterett. Saken gjelder beskatning av såkalt carried interest, eller suksesshonorar som det også kalles, i Private Equity-bransjen. Saken er nærmere omtalt her på Norges Skatteblogg. 

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nå er Norges første carry-sak i Høyesteretts hender…

Av Therese Karoline Larsen , 5. november 2015

blogg

Forrige fredag ble siste ord sagt fra advokatene til partene i Herkules-saken, store mengder faktiske og juridiske utdrag ble lukket igjen og pakket ned, og Høyesterett trakk seg tilbake. Svært mange venter nå i spenning på Høyesteretts avgjørelse.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Transfer pricing – Tidlig julegave fra OECD i år?

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 4. november 2015

eivind-falck-ytter

Det kommer kanskje litt an på hva du forventer av en julegave. OECD gjør i alle fall et forsøk, og introduserer en valgfri og forenklet tilnærming til prising og dokumentasjon av management-tjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter