<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Endringer i skattereglene kan gi skattepliktig del av kilometergodtgjørelse - hva gjør man?

Av Therese Karoline Larsen , 21. desember 2015

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

Frem til 2016 har det vært samsvar mellom hva man kan kreve i kilometergodtgjørelse på reiser for arbeidsgiver iht statens særavtaler og hva skattereglene har akseptert som skattefritt. Fra 2016 blir det en skattepliktig differanse dersom man fortsatt skal benytte statens satser. Hvordan håndterer man det, og kan man komme seg unna dette?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter suspenderes fra 2016

Av Therese Karoline Larsen , 18. desember 2015

pwc-picture

Differensiert arbeidsgiveravgift (AGA) ser ut til å bli en «never ending story».

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Bør det gis straff der man retter feil på egen hånd?

Av Per Kirknes , 16. desember 2015

per-kirknes

I forslaget til ny skatteforvaltningslov er det foreslått å lovfeste at bedrifter skal slippe tilleggsavgifter dersom man på eget initiativ retter feil som er gjort. Vi er samtidig kjent med at tollmyndighetene i en rekke saker den siste tiden har skjerpet straffereaksjonene i slike saker. Dette henger ikke på greip!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Ikke grunnlag for momssmell for kulturhus – det norske regelverket er allerede i samsvar med EØS-avtalen

Av Oddgeir Wiig , 16. desember 2015

PwC

Etter vår vurdering er den norske momskompensasjonsloven allerede i samsvar med EØS-avtalen. En nærmere gjennomgang av regelverket synes derfor i utgangspunktet ikke å være nødvendig.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Innbetalt kapital = beskattet kapital. Hva nå?

Av Svein T. Sønning , 15. desember 2015

pwc-picture

Kan og bør ønsket om å forenkle nesten 100 år gamle regler medføre at det ikke lenger blir mulig å ta ut skattemessig innbetalt kapital skattefritt, når det selskapsrettslig er grunnlag for det?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Grønn skatt - en avgiftsrevolusjon på trappene

Av Per Kirknes , 9. desember 2015

per-kirknes

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nytt på lønnsområdet mot slutten av året

Av Anne Opsahl Andersen , 4. desember 2015

PwC

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester – siste utvikling

Av Synne Hangeland , 2. desember 2015

IMG_1899

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter