<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Av Dag Saltnes , 28. oktober 2016

Dag-Saltnes1.jpg

Finansdepartementet har sendt et forslag ut på høring om å endre skatteloven for kapitalforsikringer/fondskonto mv. med lavt forsikringselement. Departementet uttaler at “.. det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyter.” Blir forslaget vedtatt, vil det bli reduserte forskjeller på skattevirkningene av investeringer direkte og via kapitalforsikring.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Sikkerhet for ansatte på reiser – viktigere enn noen gang

Av Erland Nørstebø , 21. oktober 2016

pwc.jpg

Vi reiser stadig mer – både i jobbsammenheng og på fritiden. Det kommer vi trolig til å fortsette med. Verden er mer urolig enn tidligere, og vi ser at sikkerhetsrisiko knyttet til reising spiller en stadig viktigere rolle for arbeidsgivere. Dette gjelder særlig for virksomheter der ansatte reiser mye på tvers av landegrenser.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Ta del i aktuelle skattesatser og skatteregler i 155 land

Av Ståle Wangen , 20. oktober 2016

blogg_staale-wangen.jpg

Dersom du er ansvarlig for å håndtere skattespørsmål i et selskap som driver grenseoverskridende handel eller driver virksomhet i andre land kan det være utfordrende å ha oversikt over utenlandske skattesatser og skatteregler til enhver tid. Ikke minst fordi det skjer stadige endringer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Aksjebeskatning

Av Therese Karoline Larsen , 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

I forslag til statsbudsjett for 2017, er det foreslått flere endringer knyttet til beskatning av aksjer. Forslagene innebærer økning av oppjusteringsfaktor for beskatning av utbytte mv., endringer i skjermingsrenten, forslag om aksjesparekonto for personlige skattytere, økning av den skattefrie rabatten der ansatte erverver aksjer i  arbeidsgiverselskapet og verdsettelsesrabatt ved formuesbeskatning av aksjer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Av Therese Karoline Larsen , 6. oktober 2016

577A7493_banner.jpg

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem kl. 10.00 i dag, og i det følgende får du de foreslåtte endringene knyttet til personbeskatningsområdet. Kort fortalt innebærer forslagene redusert skatt på alminnelig inntekt, økt trinnskatt, innstramming for beskatning av aksjeinnteker, samt noen andre mindre justeringer.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

Av Per Kirknes , 6. oktober 2016

per-kirknes-2.jpg

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i dag (6. oktober). Vi har også skrevet et eget innlegg om finansskatten som vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

Av Knut Ekern , 6. oktober 2016

knut-ekern.jpg

Marginal skattesats opprettholdes og høyesterettsdom om eiendomskatt på kraftanlegg og produksjonslinjer varsles reversert.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Næringsbeskatningen

Av Lars Hallvard Walby , 6. oktober 2016

pwc.jpg

Foruten forventede endringer i skattesatser er det kun foreslått mindre endringer i næringsbeskatningen for 2017. Endringer som følge av internasjonal skatteutvikling vil således bli fremmet senere. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

Av Yngvar Solheim , 6. oktober 2016

yngvarsolheim.jpg

I Statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem kl 10 i dag (6. oktober) har vi fått den endelige bekreftelsen på at regjeringen legger opp til innføring av en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Forslaget til modell for finansskatten har klare likhetstrekk med den danske lønnsumsavgiften som vi tidligere har skrevet om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Hvem er reell arbeidsgiver?

Av Heidi Beate Daaland , 3. oktober 2016

advokat-heidi-daaland.jpg

Hvem er reell arbeidsgiver? Dette er et spørsmålet som for meg og sannsynligvis også de fleste av dere, er nokså enkelt å svare på. Slik er det imidlertid ikke for alle arbeidstakere/ arbeidsgivere. På grunn av nye måter å strukturere arbeidsforhold på, endret tilknytning/forhold til arbeidsgiver og økende grad av internasjonale arbeidsforhold er spørsmålet om hvem som er den den reelle arbeidsgiveren blitt mer aktuelt i den senere tiden, både i media og i rettspraksis.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter