<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Høyesteretts dom i IKEA-saken - debt pushdown og internprising

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 17. november 2016

eivind-falck-ytter.jpg

Den 18. oktober 2016 avsa Høyesterett dom i IKEA-saken. Spørsmålet var om gjeldsrenter på et konserninternt lån skulle nektes fradragsført med hjemmel i skatteloven § 13-1 (armlengdeprinsippet), eventuelt etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen i skatteretten. Lånet ble tatt opp i forbindelse med en selskapsrettslig omorganisering av foretakets eiendomsportefølje.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Moms-retrett for Melgaard-kunst

Av Per Kirknes , 17. november 2016

per-kirknes-2.jpg

Finansdepartementet har vist uvanlig handlekraft etter mediaoppslagene om kunsten til Bjarne Melgaard. Fritaksreglene for moms på kunst ved import er myket opp med umiddelbar virkning.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 9. november 2016

bjornar-elverhoy.jpg

Finansdepartementet har stevnet Skatteklagenemnda for retten. Bakgrunnen er et omstridt spørsmål om fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatteklagenemnda har i to saker sagt ja til fradragsrett. Finansdepartementet sier nei. Nå vil departementet at tingretten avgjør denne tvisten mellom de to statlige organene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Finansskatten – usikkerhet og tilpasningsmuligheter

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 7. november 2016

bjornar-elverhoy.jpg

Regjeringen har foreslått å innføre en ny finansskatt fra 1. januar 2017. Det er fortsatt stor usikkerhet omkring hvem og hva denne skatten vil ramme. De foreslåtte reglene åpner for tilpasninger.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, mva, VAT

Dele artikkelen:

Ha kontroll på tollverdien!

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 4. november 2016

pwc.jpg

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (dommen er ikke rettskraftig) som bør være en advarsel til alle selskaper med mye import til Norge - og særlig selskaper som importerer fra konsernselskaper i utlandet. Dommen illustrerer særlig to ting - for det første at konsernforhold kan ha vesentlig betydning for hvor beregning av avgift ved import, og for det andre at riktig beregning av merverdiavgift er viktig selv om man har full fradragsrett - tilleggsavgiftsspøkelset er alltid i nærheten.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er  31. desember 2016

Av Sharon Tan Lauten , 1. november 2016

sharontanlauten.png

Har selskapet ditt pådratt seg kostnader i UK? Da kan det være lurt å se om dere også har betalt lokal moms, for den kan det være muligheter for å få igjen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter