<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Finansskatten gir økte kostnader på bonuser som er opptjent i 2016

Av Therese Karoline Larsen , 22. desember 2016

577A7582_banner.jpg

Når finansskatten innføres fra nyttår, må alle virksomheter som omfattes betale 5 % finansskatt på lønn til ansatte. Fordi plikten til å betale finansskatt vil følge de samme reglene som plikten til å betale arbeidsgiveravgift, vil lønnsytelser som er opptjent i 2016, men som ikke utbetales før i 2017 bli rammet av finansskatten.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. desember 2016

LivLundqvist.jpg

Som følge av innføring av Solvens II er det gjort endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringskapitalen innføres som et nytt begrep, og denne forsikringskapitalen definerer selskapets kundemidler. Risikoutjevningsfondet defineres ikke som forsikringskapital. Spørsmålet er om konsekvensene av dette er at fondet nå skal forvaltes i selskapsporteføljen. Hvilke skattemessige konsekvenser oppstår som følge av dette?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Enighet om finansskatten (i denne omgang)

Av Ulrik Kleppen Rafn , 12. desember 2016

pwc.jpg

Et flertall på Stortinget vil innføre finansskatten som foreslått med både 1 % økning i skattesats på overskudd og 5 % lønnsavgift på arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. En samlet finanskomite har likevel bedt finansdepartementet komme tilbake med et nytt forslag til finansskatt som skal dreie skatten bort fra lønnsavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Fortsatt uklart om finansskattens utforming

Av Ulrik Kleppen Rafn , 6. desember 2016

pwc.jpg

Regjeringen har nå lagt frem budsjettavtalen for 2017, men den omstridte utformingen av finansskatten ble ikke nevnt med et ord. I følge Finans Norge klarte ikke samarbeidspartiene å enes om modell for finansskatt, men må gå nye runder innen neste uke. Det er dermed fortsatt uklart om det blir endringer i utformingen.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

0,7 ‰ - Går du med tanker om internasjonal ekspansjon?

Av Torbjørn Sven Stokke , 5. desember 2016

Gasellebloggen_Stokke.jpg

Norge er et lite land med 5 236 826 innbyggere (pr 1. juli 2016). På samme tidspunkt er verdens befolkning beregnet til å utgjøre 7 432 663 000. Sånn sett utgjør norske forbrukere 0,7 ‰ av verdens befolkning. I et slikt perspektiv er det lett å ønske seg tilgang til et større marked.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Merverdiavgift på forvaltning av fond – nye retningslinjer

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 1. desember 2016

bjornar-elverhoy.jpg

Forvaltning av investeringsselskaper er unntatt fra merverdiavgift. Det har likevel vært tvil om avgiftsspørsmålet for aktører som yter tjenester inn mot private equity- og såkornfond. Skatteetaten har nå kommet med nye retningslinjer om hvordan MVA-unntaket skal praktiseres. Endret praksis gjelder fra 1. januar 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter