<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Tollovertredelser for næringsdrivende – fra tilleggsavgift til gebyr

Av Per Kirknes , 26. januar 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar er det innført overtredelsesgebyr i tolloven. Tilsvarende gebyr er også innført for andre skattetyper i skatteforvaltningsloven. Overtredelsesgebyr vil erstatte tilleggsavgift til import-moms som straffereaksjon i mange saker.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Momsfradrag ved kjøp av næringseiendom

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 24. januar 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Skatteetaten uttalte rett før jul at det nå ikke lengre godtas momsfradrag på transaksjonskostnader ved salg av næringseiendom. Dette gjelder selv om eiendommen har vært brukt i momspliktig virksomhet. I en ny dom fra lagmannsretten godtas likevel momsfradrag på transaksjonskostnader knyttet til kjøp av eiendom.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Endringer i den polske merverdiavgiftsloven  - 4 viktige oppdateringer for virksomheter registrert for mva i Polen

Av Diana Geilhufe , 20. januar 2017

dianageilhufe.jpg

Noen viktige endringer trådte i kraft i den polske merverdiavgiftsloven den 1. januar 2017. Hovedformålet med endringene er å sikre stabilitet i merverdiavgiftssystemet ved å redusere skattesvindel og skattemisbruk. De 4 viktigste endringene er beskrevet nedenfor.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Tid for generasjonsskifte?

Av Lars Hallvard Walby , 16. januar 2017

pwc.jpg

Arveavgiften blir neppe gjeninnført med det første, men det er likevel vanskelig å tenke seg at det innen overskuelig fremtid skal bli gunstigere og mer fleksibelt å overføre verdier til neste generasjon enn det er nå.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Agent- og kommisjonærstrukturer – på tide å endre salgsmodell?

Av Einar Riddervold , 12. januar 2017

pwc.jpg

Mange konserner har organisert sin internasjonale salgsorganisasjon gjennom en agent- eller kommisjonærstruktur. Alt salg til kunder skjer fra ett salgsselskap, som bistås av lokale datterselskaper som opptrer som agenter eller kommisjonærer. Endringer i skattereglene kan gjøre det fornuftig å revurdere disse modellene.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Delingsøkonomien – deling uten ansvar?

Av Heidi Beate Daaland , 9. januar 2017

forretningsjus-heidi-daaland.jpg

Delingsøkonomien har for fullt slått inn over oss. Den åpner for nye muligheter og gjør at vi kan utnytte både eiendeler og tjenester på en bedre måte. Fra et rettslig ståsted byr imidlertid delingsøkonomien på utfordringer idet den er strukturert på en måte som bryter med transaksjonsmønsteret som vi er vant med, noe som jo også er en del av formålet. Siden delingsøkonomien ikke følger samfunnets vanlige mønster faller den heller ikke nødvendigvis naturlig inn under gjeldende lover og regler. Og uten klare avtaler eller regler, hvem er da ansvarlig dersom avtalen ikke oppfylles?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Spennende tilpasninger i aksjeloven på trappene

Av Morten Meyer Valvatne , 6. januar 2017

pwc-picture.jpg

Etter oppdrag fra Regjeringen avga Aksjelovutvalget den 21. oktober 2016 sin utredning NOU 2016:22, «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», til Nærings- og fiskeridepartementet. De foreslåtte endringene vil gjøre livet enklere for de fleste som driver aksjeselskap, særlig mindre og mellomstore selskaper. Etter vår vurdering har Aksjelovutvalget i stor grad funnet gode løsninger som vil kunne bidra til forenkling, uten at hensynene til tredjeparter som kreditorer og mindretallsaksjonærer blir oversett. De digitale endringene reduserer papirbyråkratiseringen. Sett i lys av at 93% av norske aksjeselskaper har fire eller færre eiere, vil endringene antageligvis føre til store samfunnsmessige besparelser.

Les artikkel

Interesseområder: Legal

Dele artikkelen:

Slutt på momsfradrag ved salg av eiendommer

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 3. januar 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Skatteetaten har tidligere godtatt momsfradrag på transaksjonskostnadene ved salg av eiendomsselskaper. En forutsetning har vært at de solgte eiendomsselskapene har vært brukt i momspliktig utleievirksomhet, samt at de har hatt fellesregistrering med morselskapet. Skatteetaten har nylig gjort helomvending, og nekter nå momsfradrag i disse tilfellene.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

5 ting du bør vite om nøytral mva for helseforetakene

Av Marit Barth , 2. januar 2017

577A7524_banner.jpg

Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en refusjonsordning for merverdiavgift for helseforetakene*. Nytt år, nye muligheter heter det ofte og det gjelder også for helse-Norge. Her har du fem tips om den nye momsordningen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Høyesterett gir fradrag for finansunderskudd - Rederiskatteordningen

Av Magne Hop , 2. januar 2017

magne-hop.jpg

Høyesterett har nylig slått fast at finansunderskudd opparbeidet innenfor rederibeskatningsordningen kan videreføres også etter at man har trådt ut av ordningen. Dette har betydning for alle som har trådt ut av ordningen med finansunderskudd og alle som vurderer å tre ut av ordningen.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter