<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Forslag til endring i reglene om beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold

Av Therese Karoline Larsen , 30. mars 2017

577A7558_banner.jpg

Det har i en lengre periode foregått et arbeid i Skattedirektoratet for å forenkle regelverket rundt naturalytelser. Dette er bra! I forslaget fremheves nettopp siktemålet å være “å forbedre regelverket og derigjennom øke rettssikkerheten og redusere etterlevelseskostnadene”. Går forslaget langt nok i å oppnå nettopp dette, og treffer direktoratet der skoen trykker mest? Det korte svaret er nei.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Hvor er et selskap skattemessig hjemmehørende?

Av Einar Riddervold , 27. mars 2017

pwc.jpg

I et nytt høringsnotat fra Finansdepartementet foreslås det endringer i bestemmelsene i  skatteloven om hvor et selskap er skattemessig hjemmehørende.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Grunnkurs i likestilling og mangfold

Av Helga Aune , 27. mars 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

«Diversity leadership» er et begrep som gradvis har fått større oppmerksomhet verden over. Oversatt til norsk betyr «Diversity leadership» ledelse av mangfold. For mange virksomheter kan økt fokus på likestilling og mangfold være nøkkelen til suksess. Har du reflektert over at et slikt fokus kan gjøre din virksomhet til en mer attraktiv arbeidsplass? Gevinster ved fokus på likestilling og mangfold kan være at din virksomhet tiltrekker seg de beste medarbeiderne og øker forutsetningene for å forstå kundegruppens behov.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Moms på viderefakturering av kostnader?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 24. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Det oppstår ofte spørsmål om det skal beregnes utgående mva på viderefakturering av kostnader til andre. Samtidig oppstår også spørsmålet om den som viderefakturerer kan ta fradrag for inngående mva. Svarene vi får fra Skatteetaten er uklare.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

MVA og næringseiendom: Fradrag for offentlig infrastruktur?

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 21. mars 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Utbyggere blir ofte pålagt å bygge og bekoste offentlig infrastruktur. Kan utbygger få mva-fradrag for oppføringen av slik infrastruktur? Og kan mva-fradraget beholdes når infrastrukturen overføres til det offentlige? Disse spørsmålene måtte lagmannsretten nylig ta stilling til.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Bestride sykemelding? Arbeidsgivere vinner frem ved uenighet om arbeidsuførhet hos arbeidstaker

Av Lene Sakariassen , 20. mars 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Arbeidsgivere som hevder en arbeidstaker ikke reelt sett er syk vinner frem i ankenemnda 2 av 3 ganger.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Av Anders Mauritzen Midbøe , 9. mars 2017

anders.jpg

Jeg har de siste par årene sett et økt fokus fra avgiftsmyndighetenes side rettet mot såkalte «rus- og psykiatriboliger», hvor kommuner nektes rett til merverdiavgiftskompensasjon på anskaffelser til oppføring og drift av slike boliger. Slik vi ser det er det grunn til å stille spørsmål ved om avgiftsmyndighetene praktiserer regelverket for strengt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Agent og kommisjonær-PE  – Et forhastet arbeid fra OECD?

Av Per Frode Sundby , 8. mars 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Mange konsern har organisert sin internasjonale salgsvirksomhet gjennom en agent- eller kommisjonærstruktur.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 3: Ytelser fra folketrygden II

Av Ida Solberg Henning , 7. mars 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Vi omgis av informasjon om pensjon hver eneste dag. Media, interesseorganisasjoner, pensjonsforetak og arbeidsgivere er blant de som gir oss denne informasjonen. Det finnes mye god informasjon, og for at du skal forstå hva som er viktig for deg, er det vesentlig at du kjenner sentrale begreper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Kulturmoms - er tiden inne for en ny vurdering av regelverket?

Av Marit Barth , 6. mars 2017

konsert.jpg

I forbindelse med musikkbransjefestivalen by:Larm offentliggjorde organisasjonene Norske Konsertarrangører (NKA) og GramArt en betenkning utarbeidet av oss hvor vi har sett nærmere på mulige konsekvenser for musikkbransjen ved innføring av såkalt “kulturmoms”. I denne sammenheng betyr det moms på konsertbilletter og/eller artisters honorar for kunstnerisk fremføring av åndsverk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, skatteendringer

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter