<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Rederiskatteordningen - oppdatering fra ESA

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 29. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Som omtalt i tidligere blogger, er Norge i en prosess med å renotifisere rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Dagens ordning var i utgangspunktet godkjent av ESA ut 2016, og er tidligere forlenget til 30. juni 2017. Siden prosessen med godkjenning av ny rederiskatteordning er tidkrevende, ble det søkt om ytterligere utsettelse for kort tid siden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Aksjesparekonto fra 1. september

Av Therese Karoline Larsen , 27. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Fra 1. september kan du spare i den skattefavoriserte aksjespartekonto-ordningen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen - oppdatering

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 22. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Som nevnt i gårsdagens blogg, er dagens rederiskatteordning godkjent av ESA godkjent til og med 30. juni i år. I dag har imidlertid Regjeringen varslet at de vil søke ESA om ytterligere forlengelse ut året, som følge av at ESA trolig ikke vil ferdigbehandle renotifiseringen før til høsten.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 21. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Finansdepartementet har nylig renotifisert den norske rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Hovedtrekkene i den notifiserte ordningen er en videreføring av dagens regelverk, men det er også varslet enkelte viktige endringer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skatteavtaler og BEPS - hva har de ulike landene valgt å gjøre?

Av Ståle Wangen , 21. juni 2017

blogg_staale-wangen.jpg
En gjennomgang av de valg som de ulike landene har foretatt så langt i det Multinasjonale Instrumentet for implementering av BEPS-tiltak viser stor bredde. Dette kan bli en utfordring når partene må ha matchende valg for at skatteavtalen endres.
Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Det multilaterale instrumentet for implementering av BEPS-tiltak er signert

Av Lina Kliukaite Smorr , 9. juni 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

BEPS-prosjektet viser fremskritt: det multilaterale instrumentet (MLI) som endrer mer enn 1100 skatteavtaler ble signert av 67 land den 7. juni 2017. Siv Jensen har på vegne av Norge signert traktaten, men hverken Finansdepartementet eller OECD har foreløpig offentliggjort Norges valg i tilknytning til hvilke skatteavtaler som ønskes omfattet og hvilke posisjoner Norge har valgt. Denne informasjonen vil offentliggjøres ved at det publiseres en Stortingsproposisjon som senere skal godkjennes av Stortinget.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter

Av Therese Karoline Larsen , 6. juni 2017

577A7558_banner.jpg

Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter har vært suspendert siden 2016 i påvente av ESAs vurdering av lovligheten av regelverket. ESA har nå konkludert med at reglene ikke strider mot EØS-reglene.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter