<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Av Lene Sakariassen , 20. september 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne. De fleste virksomheter plikter nå å ha fastlagte retningslinjer for intern varsling. For mange virksomheter krever dette aktiv tilpasning til regelverket. Vi forteller deg det du trenger å vite.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

Av Per Kirknes , 15. september 2017

per-kirknes-2.jpg

Skattekontoret ber importører korrigere mva-meldingen. Vi ber både importørene og myndighetene om å tenke seg om.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen  åpner for konsernbidrag med skattemessig effekt over landegrensene

Av Hilde Thorstad , 14. september 2017

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

EFTA-domstolen har i en ny rådgivende uttalelse av 13. september 2017 uttalt at det kan være i strid med etableringsfriheten etter EØS-retten å nekte norske selskaper skattemessig fradrag for konsernbidrag ytet til et konsernselskap i en EØS stat som har skattemessig underskudd i denne staten. Et vilkår er at underskuddet i konsernselskapet er endelig, og ikke kan utnyttes i hjemstaten i tidligere perioder eller i fremtiden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattefradrag for investeringer i gründerselskaper - dette må du vite!

Av Trine Agathe Lorentzen , 13. september 2017

577A7569_banner.jpg

Fra 1. juli i år har det vært mulig å få skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. Er ordningen så god som den ser ut? Eller er det noen snubletråder du bør passe på? Det er i hvert fall veldig mange vilkår som må være oppfylt før du kan glede deg over skattefradraget. Nedenfor vil jeg forsøke å gi deg en oversikt over ordningen og hva du eller gründerselskapet ditt må passe på.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Innstramming av adgangen til å bruke ringehjelp og fast ansettelse uten garantilønn

Av Lene Sakariassen , 7. september 2017

pwc.jpg

Forslag om endringer i arbeidsmiljøloven er sendt på høring. I forslaget presiseres reglene for fast ansettelse, samt at det gis adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak. I tillegg foreslås det en kvotebegrensning ved innleie fra bemanningsforetak. Her er en oversikt over de viktigste forslagene.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Aksjesparekonto og overgangsregel - hva lønner det seg å gjøre?

Av Magne Hop , 4. september 2017

magne-hop.jpg

Fra 1. september gjelder det en overgangsregel som innebærer at du skattefritt kan flytte  børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler du eier privat over til en aksjesparekonto (ASK). Slik reglene er vedtatt gjelder overgangsregelen frem til nyttår. Finansministeren har uttalt at det vil bli foreslått å utvide overgangsregelen til å gjelde ut 2018. Mange spør seg om i hvilke tilfeller  det lønner seg å bruke overgangsregelen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter