<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Redegjørelsesplikten om likestilling i regnskapsloven på ferie?

Av Helga Aune , 30. november 2017

1.png

Redegjørelsesplikten i likestillingsloven og regnskapsloven er  borte fra og med 1. januar 2018. Men; redegjørelsesplikten er trolig bare på en kortvarig ferie…og muligens blir ferien kansellert...

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Budsjettavtalen 2018

Av Trine Agathe Lorentzen , 24. november 2017

pwc-picture.jpg

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget er oppsummert under. For et sammendrag av foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2018, se våre tidligere blogginnlegg 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Merverdiavgift, Toll og særavgifter, Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Oppbevaring av regnskap i nettskyen - har du fått tillatelse?

Av Marit Barth , 23. november 2017

pwc.jpg

Lagrer du regnskapsdokumentasjonen i en nettsky? Da kan du ha et problem. Mange tilbydere av nettbaserte lagringsløsninger vil nemlig ikke oppgi adressen for serverplasseringen. Dersom du ikke kjenner til adressen for serverplasseringen, vil du heller ikke få innvilget dispensasjon for å oppbevare regnskapsdokumentasjon i utlandet. Uten dispensasjon, så skjer lagringen i strid med bokføringslovens bestemmelser om oppbevaring i Norge.

Les artikkel

Interesseområder: Bokføring

Dele artikkelen:

Introduksjon av VAT i de arabiske gulfstatene fra 1. januar 2018 – er din virksomhet klar?

Av Teresa Sermak og Espen Qvist , 21. november 2017

vat.jpg

Vi står foran innføringen av et nytt momssystem i de arabiske gulfstatene. Innføringen av momssystem i disse statene representerer en stor juridisk og økonomisk forandring for så vel statene selv, men også for de som driver virksomhet eller er involvert i transaksjoner i disse statene. Nedtellingen har nå startet. De første statene innfører sitt momssystem fra 1. januar 2018. Er din virksomhet klar?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Lovfestet gjennomskjæringsnorm på vei – på tide å gjøre tilpasninger?

Av Mats Hestad , 20. november 2017

1.png

Finansdepartementet tar sikte på å følge opp Zimmer sitt forslag til lovfestet gjennomskjæringsnorm i løpet av 2018. Forslaget vil kunne senke terskelen for gjennomskjæring av fisjon med sikte på salg av aksjer og omorganiseringer med utenlandske skattefordeler. Nylige signaler fra Finansdepartementet tyder på at Zimmers forslag vil bli lagt til grunn for lovforslaget på viktige punkter. Det kan derfor være på tide å vurdere tilpasninger før forslaget legges frem.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Varslede endringer i rederiskatteordningen: Signaler fra ESA om overgangsordning for å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat vilkår mv.

Av Hilde Thorstad , 17. november 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Rederiskattereglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart og er godkjent av ESA frem til 31. desember 2017. I forbindelse med re-notifiseringen av den norske ordningen til EFTAs overvåkingsorgan ESA den 24. mai i år foreslo Finansdepartementet endringer i den norske ordningen. For å redusere usikkerhet og gi rederiene mulighet til å tilpasse seg de nye kravene til bareboat utleie, har Regjeringen nå forelagt for ESA overgangsregler som innebærer at de må tilpasse seg innen 31. oktober 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

MiFID II kommer til Norge, er vi klare?

Av Kjersti Aksnes Gjesdahl , 14. november 2017

unnamed (1).png

Det nye verdipapirmarkedsdirektivet, Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) trer i kraft i EU fra 3. januar 2018. Den norske implementeringen er forsinket og forventet gjennomført i norsk rett i løpet av annet halvår 2018. For å sikre norske aktørers konkurransekraft og sikre en viss harmonisering i mellomtiden har Finanstilsynet vedtatt Forskrift til MiFID II som hensyntar noen av kravene.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er  31. desember 2017

Av Sharon Tan Lauten , 13. november 2017

sharon-tan-lauten.png

Har selskapet ditt pådratt seg kostnader i UK? Da kan det være lurt å se om dere også har betalt lokal moms, for den kan det være muligheter for å få igjen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

Av Kim Fosshaug , 8. november 2017

kim-fosshaug.jpg

Den 1. januar 2018 innføres nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 % ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Innføring av SAF-T. Don't panic!

Av Marit Barth og Torkil Hindberg , 2. november 2017

Marit-Torkil.jpg

Innføring av SAF-T i Norge har vært en “snakkis” den siste tiden. Vi har sett artikler i både DN og tett oppfølging fra Regnskap Norge. I tillegg er det mange som tilbyr å hjelpe selskaper med å bli SAF-T compliant før fristen. Vi opplever stadig spørsmål både om når kravet til rapportering på SAF-T vil inntre og ikke minst hva det betyr for den enkelte virksomhet. Vårt råd til dere er: “don’t panic”. Kravet til å rapportere på SAF-T formatet er minst utsatt til 1. januar 2019.

Les artikkel

Interesseområder: SAF-T

Dele artikkelen:

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 1. november 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har nylig avsagt dom i «Avinor-saken»*. Dommen har stor betydning for mulighetene til å få mva-fradrag for infrastrukturtiltak. Avklaringen er nyttig både for utviklere av boliger og næringseiendom.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter