<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Skatt som faktor når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører

Av Knut Ekern , 25. januar 2018

knut-ekern-1.jpg

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har levert en omfattende rapport hvor skattefrihet for offentlige aktørers tjenesteytelser er i fokus. Arbeidsgruppen er delt i synet på rekkevidden av statsstøttereglene i denne sammenheng. Det anbefales regnskapsmessig skille og begrenset skatteplikt. Et flertall går ikke inn for plikt til “bolagisering” av kommersiell virksomhet.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattereformen i USA er viktig for norske bedrifter

Av Einar Riddervold , 16. januar 2018

einar-riddervold.jpg

Skattereformen i USA trådte i kraft 1. januar 2018. Reformen gjør store endringer i skattleggingen av både personer og bedrifter. Endringene i bedriftsbeskatningen vil få stor betydning for norske selskaper med datterselskaper og/eller filialer i USA. Jeg anbefaler at selskapene blant annet gjør en ny vurdering av eierstruktur og finansiering av sin virksomhet i USA. 

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

De viktigste skatteendringene i 2018

Av Emilie Frederikke Sørensen , 9. januar 2018

3.png

Nytt år betyr nye skatte- og avgiftsregler. Vi gir deg en oversikt over hva som er nytt fra 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nytt år - ny momssats

Av Marit Barth , 9. januar 2018

577A7524_banner.jpg

Den lave momssatsen øker fra 10 til 12 % fra 1. januar 2018. Det er bare to år siden denne satsen ble økt sist gang. Politikernes jakt på inntekter øker i takt med reduksjon i skattesatsen. Det er helt tydelig at det er en dreining mot økt beskatning av forbruk.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Brexit – tollkonsekvenser for norske bedrifter

Av Per Kirknes , 5. januar 2018

vat.jpg

Hvordan Brexit kommer til å påvirke norske bedrifter er svært uklart. Mange har en «vent og se»- holdning, men er det den beste strategien? Etter mitt syn er det på tide å analysere hvor dere står, og hva dere kan gjøre for å redusere eventuelle negative utslag av de forhandlingene som pågår.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Don’t panic! Innføring av SAF-T først fra 1. januar 2020

Av Marit Barth , 4. januar 2018

Marit-Torkil.jpg

Det blir obligatorisk å rapportere på SAF-T format til skatteetaten fra 1. januar 2020. For en nærmere beskrivelse av hva SAF-T er viser vi til vårt tidligere blogginnlegg.

Les artikkel

Interesseområder: SAF-T

Dele artikkelen:

Kostgodtgjørelse - hva gjelder i 2018?

Av Therese Karoline Larsen , 4. januar 2018

therese_larsen.png

Hva kan utbetales i trekk- og skattefri kostgodtgjørelse i 2018? Er du i tvil? Da er du ikke alene… Her kommer et forsøk på oppklaring.

Les også relatert blogginnlegg av 6. februar 2018 her.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter