<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Anders Mauritzen Midbøe

Jeg heter Anders Mauritzen Midbøe og arbeider som advokat i PwC. Jeg har har arbeidet som forretningsadvokat og skatterådgiver siden 2008, og har ellers erfaring som dommerfullmektig ved Jæren tingrett. Jeg har et særlig fokus på spørsmål som gjelder nasjonal bedriftsbeskatning og merverdiavgiftsrett, med særlig bransjefokus på fast eiendom.


anders.midboe@pwc.com

MVA-kompensasjon for "rus- og psykiatriboliger" - er avgiftsmyndighetenes praksis for streng?

Av Anders Mauritzen Midbøe , 9. mars 2017

anders.jpg

Jeg har de siste par årene sett et økt fokus fra avgiftsmyndighetenes side rettet mot såkalte «rus- og psykiatriboliger», hvor kommuner nektes rett til merverdiavgiftskompensasjon på anskaffelser til oppføring og drift av slike boliger. Slik vi ser det er det grunn til å stille spørsmål ved om avgiftsmyndighetene praktiserer regelverket for strengt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter