<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Arild Haaland

Mitt navn er Arild Haaland og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt spesialfelt er internasjonal personbeskatning, hvor jeg særlig har et fokus på de forpliktelser en arbeidsgiver pådrar seg ved inn- og utstasjonering av personell. Jeg begynte i PwC i 2009, og arbeidet før det ved Sentralskattekontoret for Utenlandssaker.
arild.haaland@pwc.com
Du finner meg på:

Er rapporteringsplikten for oppdrag gitt til utenlandske firma (på skjema RF-1199) i strid med konkurransefriheten i EØS?

Av Arild Haaland , 2. mars 2016

PwC

ESA har nå til behandling spørsmålet om hvorvidt rapporteringsplikten på skjema RF-1199 er i strid med konkurransefriheten etter EØS-avtalen. ESA er EØS sitt organ for å overvåke at medlemslandene ikke bryter sine forpliktelser etter EØS-avtalen. I sin foreløpige konklusjon har ESA kommet til at rapporteringsplikten strider mot denne friheten, men saken er ikke endelig avgjort.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Endring av skatteloven § 5-50 om skatt på tilfeldige gevinster – Skatteetaten tar delvis til vettet

Av Arild Haaland , 8. februar 2016

PwC

Etter å ha skattlagt bruttoinntekten til pokerspillere og sportstippere i over 10 år uten å vurdere hvorvidt den enkelte spiller faktisk har hatt overskudd, har Skattedirektoratet nå omsider innsett at bruttobeskatning ikke hører hjemme i vårt skattesystem. Det er derfor varslet om endring av skatteloven § 5-50.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter