<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Bård Ivar Koppang

Jeg heter Bård I. Koppang og arbeider som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg er leder for firmaets Stavangerkontor, har vært nasjonal leder for advokatfirmaet PwC og har flere års styreerfaring. Jeg arbeider daglig med forretningsjuridiske problemstillinger, hvor transaksjoner og restruktureringer tar en stor plass. Forretningsjuridisk rådgivning krever både spiss- og breddekompetanse i tillegg til kommersiell forståelse og jeg har mer enn 23 års variert erfaring som forretningsadvokat med hovedfokus på kontraktsrett, selskapsrett og skatt. Bransjeaktørene jeg arbeider mest for driver virksomhet innen fast eiendom, oljeservice og offentlig sektor og jeg har både internasjonale konserner, offentlige virksomheter og familieeide bedrifter blant mine kunder.
baard.koppang@pwc.com

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

Av Bård Ivar Koppang , 14. februar 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Det er kun en begrenset gruppe holdingselskaper som relativt klart faller innenfor finansskatten. Det er imidlertid en del grensedragninger siden mange holdingselskaper ikke driver rendyrket virksomhet innenfor eller utenfor finansskattens område.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Eiendomsselskapers adgang til å stille eiendom som sikkerhet ved oppkjøp - forslag om forenklinger i aksjeloven § 8-10

Av Bård Ivar Koppang , 25. februar 2016

PwC

Det har siden vedtakelsen av «unntaksforskriften" i 2007 vært et generelt, men snevert, unntak fra aksjelovens § 8-10 for «rene eiendomsselskaper». Dette har muliggjort at eiendomsselskaper har kunnet stille sine faste eiendommer som sikkerhet i forbindelse oppkjøp av selskapet. Unntaksforskriften har imidlertid vist seg vanskelig å praktisere og har skapt betydelig merarbeid i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter