<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Høyesterett om eiendomstransaksjoner og MVA - kort frist for å inngå justeringsavtale

I en ny dom har Høyesterett slått fast at justeringsavtale må inngås innen fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen da ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eiendomstransaksjoner og MVA - når må justeringsavtale være inngått?

Ved eiendomstransaksjoner kan en justeringsavtale hindre tap av store merverdiavgiftsbeløp. Skatteetaten har fastsatt en knapp tidsfrist ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Overdragelse av bygg under oppføring - ny praksis om momsfradrag

Fisjon og fusjon av eiendomsselskaper med bygg under oppføring har vært en momsfelle etter en kontroversiell uttalelse fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsfradrag for salgskostnader – staten saksøker Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda har nylig gitt selgere av næringseiendom medhold i momsfradrag for salgskostnader. Dette har skjedd i fem ulike saker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aksepterer momsfradrag ved salg av næringseiendom

Skatteklagenemnda har i en fersk avgjørelse akseptert momsfradrag ved salg av næringseiendom. Både skattemyndighetene og domstolene har de ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Salg av næringseiendom – megler ble erstatningsansvarlig for manglende opplysning om justeringsplikt

Ved salg av næringseiendom er det viktig å være oppmerksom på merverdiavgiftsmessige konsekvenser av salget. En megler ble ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tetter hull i finansskatten

  Finansdepartementet foreslår nå å fjerne en tilpasning som kunne redusere finansskatten. Forslaget er ikke overraskende, men fører til at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

Høyesterett har nylig avsagt dom i «Avinor-saken»*. Dommen har stor betydning for mulighetene til å få mva-fradrag for infrastrukturtiltak. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Oslo tingrett har nå kommet med en dom som sier nei til mva-fradrag ved salg av eiendoms-AS. Dommen kommer kun noen dager etter at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om ...

Les artikkelen