<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Overdragelse av bygg under oppføring - ny praksis om momsfradrag

Fisjon og fusjon av eiendomsselskaper med bygg under oppføring har vært en momsfelle etter en kontroversiell uttalelse fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsfradrag for salgskostnader – staten saksøker Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda har nylig gitt selgere av næringseiendom medhold i momsfradrag for salgskostnader. Dette har skjedd i fem ulike saker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aksepterer momsfradrag ved salg av næringseiendom

  Skatteklagenemnda har i en fersk avgjørelse akseptert momsfradrag ved salg av næringseiendom. Både skattemyndighetene og domstolene har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Salg av næringseiendom – megler ble erstatningsansvarlig for manglende opplysning om justeringsplikt

Ved salg av næringseiendom er det viktig å være oppmerksom på merverdiavgiftsmessige konsekvenser av salget. En megler ble ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tetter hull i finansskatten

  Finansdepartementet foreslår nå å fjerne en tilpasning som kunne redusere finansskatten. Forslaget er ikke overraskende, men fører til at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

Høyesterett har nylig avsagt dom i «Avinor-saken»*. Dommen har stor betydning for mulighetene til å få mva-fradrag for infrastrukturtiltak. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Oslo tingrett har nå kommet med en dom som sier nei til mva-fradrag ved salg av eiendoms-AS. Dommen kommer kun noen dager etter at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Moms på viderefakturering av kostnader?

Det oppstår ofte spørsmål om det skal beregnes utgående mva på viderefakturering av kostnader til andre. Samtidig oppstår også spørsmålet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA og næringseiendom: Fradrag for offentlig infrastruktur?

Utbyggere blir ofte pålagt å bygge og bekoste offentlig infrastruktur. Kan utbygger få mva-fradrag for oppføringen av slik infrastruktur? ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Momsfradrag ved kjøp av næringseiendom

Skatteetaten uttalte rett før jul at det nå ikke lengre godtas momsfradrag på transaksjonskostnader ved salg av næringseiendom. Dette ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slutt på momsfradrag ved salg av eiendommer

Skatteetaten har tidligere godtatt momsfradrag på transaksjonskostnadene ved salg av eiendomsselskaper. En forutsetning har vært at de ...

Les artikkelen