<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Remote work - fremtidens globale arbeidsplass og økonomisk implikasjoner

I dag jobber majoriteten av verdens kontoransatte hjemmefra eller “remote” som følge av en global pandemi. Muligheten til å arbeide fra et ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit - hva skjer med trygdemedlemskapet ditt fra 1. januar 2021?

Det nærmer seg nyttår og de ulike konsekvensene av Storbritannias uttreden av EU begynner å gjøre seg gjeldende. I løpet av det siste året ...

Les artikkelen