<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut – del 4

Likvidasjon eller begjæring om oppbud? Insolvensspøkelset nærmer seg II. I føljetongen "når det ser mørkt ut" del III, skrev jeg om drift ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

I en situasjon der driftsinntektene faller og -kostnadene øker omvendt proporsjonalt, vil selskapets ledelse stå overfor en rekke ...

Les artikkelen