<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Hege Merete Oftedal

Jeg heter Hege Merete Oftedal og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC i Stavanger. Jeg har 13 års erfaring som advokat og har betydelig erfaring og kompetanse innen det forretningsjuridiske område, med særlig vekt på insolvens og restrukturering, prosedyre og konflikthåndtering i og utenfor domstolene, fast eiendoms rettsforhold og generasjonsskifter/dødsboskifter.

Jeg blir jevnlig oppnevnt som bostyrer i konkurs og tvangsavvikling, samt ved offentlig dødsboskifte ved Stavanger tingrett og Jæren tingrett. Jeg bistår selskaper og private og vil her gi deg innspill innen de fagfeltene som naturlig hører inn under mine kompetanseområder.

Jeg hører gjerne fra deg dersom du har synspunkter og innspill.


hege.merete.oftedal@pwc.com
Du finner meg på:

Når det ser mørkt ut – del 4

Av Hege Merete Oftedal , 5. mars 2015

hege-merete-oftedahl-blogg

Likvidasjon eller begjæring om oppbud? Insolvensspøkelset nærmer seg II.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

Av Hege Merete Oftedal , 29. januar 2015

hege-merete-oftedahl-blogg

I en situasjon der driftsinntektene faller og -kostnadene øker omvendt proporsjonalt, vil selskapets ledelse stå overfor en rekke vanskelige valg. Rene kostnadskutt og nedbemanninger er normalt den primære strategi, men det er ikke alltid tilstrekkelig til å snu skuta. Dersom ordrebøkene er tomme, likviditeten strupt, nedbemanning og/eller permittering er iverksatt uten tilstrekkelige resultater på bunnlinjen og ytterligere kutt uforsvarlig sett hen til den løpende drift, må styret ta grep.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter