<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Få avklaringer om ansvar fra Delingsøkonomiutvalget

Den 6. februar 2017 kom rapporten fra Delingsøkonomiutvalget vedrørende muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Forslagene til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Delingsøkonomien – deling uten ansvar?

Delingsøkonomien har for fullt slått inn over oss. Den åpner for nye muligheter og gjør at vi kan utnytte både eiendeler og tjenester på en ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem er reell arbeidsgiver?

Hvem er reell arbeidsgiver? Dette er et spørsmålet som for meg og sannsynligvis også de fleste av dere, er nokså enkelt å svare på. Slik er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

«Hei, vi trenger en aksjonæravtale og jeg har funnet en standardavtale på nett. Kan vi benytte denne?» Dette er et spørsmål vi får ofte, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidige ansettelser

Regjeringen foreslår å gi arbeidsgivere adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder "uten vilkår". Meningene har ikke latt vente ...

Les artikkelen