<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Den nye normalen - hvordan organisere fremtidens arbeidsliv?

Mange norske virksomheter opplever nå økt aktivitet i takt med at begrensningene i samfunnet løses opp. De fleste opplever samtidig at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompetanseheving i arbeidsstokken er (også) juss!

Upskilling av arbeidsstokken er et “hot topic,” og en utfordring som mange virksomheter strever med å angripe. Kompetanseutfordringene er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Få avklaringer om ansvar fra Delingsøkonomiutvalget

Den 6. februar 2017 kom rapporten fra Delingsøkonomiutvalget vedrørende muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Forslagene til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Delingsøkonomien – deling uten ansvar?

Delingsøkonomien har for fullt slått inn over oss. Den åpner for nye muligheter og gjør at vi kan utnytte både eiendeler og tjenester på en ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem er reell arbeidsgiver?

Hvem er reell arbeidsgiver? Dette er et spørsmålet som for meg og sannsynligvis også de fleste av dere, er nokså enkelt å svare på. Slik er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Minstelønn på transportområdet

Transporterer din virksomhet gods til eller fra Norge? Eller kanskje i Norge? Ja, i så fall vil jeg minne om at tariffavtalen for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

«Hei, vi trenger en aksjonæravtale og jeg har funnet en standardavtale på nett. Kan vi benytte denne?» Dette er et spørsmål vi får ofte, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjon for konkurranseklausul lovfestes

Arbeids- og sosialdepartementet har nå etter mange år i tenkeboksen etter høringsrunden fremlagt et lovforslag om kompensasjon til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... Del 1 Nedbemanning

Flere bransjer berøres sterkt av nedgangen i oljeprisen og andre bransjer har generelt tøffe kår. Spørsmålene som rettes til oss advokater ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slik styrker styret selskapet

For selskaper i vekstfasen kan styrefunksjonen være en avgjørende faktor i forhold til videre vekst og vellykket drift. Vi ser at det i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høstopprydning? Daglig leders forhold til styret

Vips var høsten over oss og arbeidet  i full gang etter en fantastisk sommer. Kanskje er tiden inne for en liten "opprydning i skapet"? ...

Les artikkelen