<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Heidi Beate Daaland

Mitt navn er Heidi Beate Daaland og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus og bistår selskaper særlig innen spørsmål knyttet til arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett.

Jeg har bakgrunn både fra økonomi og jus og har arbeidet i PwC siden 2010.

My name is Heidi Beate Daaland and I work as a lawyer in PwC. I work with general business law and assist companies especially within issues related to employment law, company law and contract law. I have a background both from economics and law and have worked in PwC since 2010.


heidi.daaland@pwc.com

Få avklaringer om ansvar fra Delingsøkonomiutvalget

Av Heidi Beate Daaland , 8. februar 2017

advokat-heidi-daaland.jpg

Den 6. februar 2017 kom rapporten fra Delingsøkonomiutvalget vedrørende muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Forslagene til tiltak knyttet til det avtalerettslige og fra et forbrukervernperspektiv er få og lite inngripende. I mitt blogginnlegg av 9. januar 2017 reiste jeg flere problemstillinger knyttet til ansvarsforholdet under delingsøkonomien og jeg stilte spørsmål ved om det var tale om en deling med tilstrekkelig og korrekt fordeling av ansvar. Etter å ha lest utvalgets innstilling er min oppfatning at utvalget ikke kommer med noen løsningsforslag som vil føre til at ansvarsfordelingen under delingsøkonomien verken vil bli tilstrekkelig eller korrekt.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Delingsøkonomien – deling uten ansvar?

Av Heidi Beate Daaland , 9. januar 2017

forretningsjus-heidi-daaland.jpg

Delingsøkonomien har for fullt slått inn over oss. Den åpner for nye muligheter og gjør at vi kan utnytte både eiendeler og tjenester på en bedre måte. Fra et rettslig ståsted byr imidlertid delingsøkonomien på utfordringer idet den er strukturert på en måte som bryter med transaksjonsmønsteret som vi er vant med, noe som jo også er en del av formålet. Siden delingsøkonomien ikke følger samfunnets vanlige mønster faller den heller ikke nødvendigvis naturlig inn under gjeldende lover og regler. Og uten klare avtaler eller regler, hvem er da ansvarlig dersom avtalen ikke oppfylles?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Hvem er reell arbeidsgiver?

Av Heidi Beate Daaland , 3. oktober 2016

advokat-heidi-daaland.jpg

Hvem er reell arbeidsgiver? Dette er et spørsmålet som for meg og sannsynligvis også de fleste av dere, er nokså enkelt å svare på. Slik er det imidlertid ikke for alle arbeidstakere/ arbeidsgivere. På grunn av nye måter å strukturere arbeidsforhold på, endret tilknytning/forhold til arbeidsgiver og økende grad av internasjonale arbeidsforhold er spørsmålet om hvem som er den den reelle arbeidsgiveren blitt mer aktuelt i den senere tiden, både i media og i rettspraksis.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

Av Heidi Beate Daaland , 9. juni 2015

advokat-heidi-daaland

«Hei, vi trenger en aksjonæravtale og jeg har funnet en standardavtale på nett. Kan vi benytte denne?» Dette er et spørsmål vi får ofte, og det er i utgangspunktet et godt spørsmål. Ikke for å ødelegge spenningen og unngå at du leser resten av innlegget, men svaret er nesten alltid nei. Det finnes selvfølgelig noen unntak, men hvis aksjonæravtalen skal være et nyttig styringsverktøy holder sjeldent en standardavtale mål.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Midlertidige ansettelser

Av Heidi Beate Daaland , 26. juni 2014

advokat-heidi-daaland

Regjeringen foreslår å gi arbeidsgivere adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder "uten vilkår". Meningene har ikke latt vente på seg, men jeg spør meg selv… Hvor stor utvidelse fra dagens ordning innebærer egentlig forslaget? 

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter