<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Helga Aune

Jeg heter Helga Aune, jobber som advokat og er faglig leder for arbeidsrettsgruppen i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. I tillegg har jeg særskilt kompetanse innen likestilling og diskriminering. Jeg er medlem av to av EU-kommisjonens ekspertnettverk: både likestilling og arbeidsrett. Jeg er også redaktør for kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, se www.arbeidsrett.no.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!


helga.aune@pwc.com

Redegjørelsesplikten om likestilling i regnskapsloven på ferie?

Av Helga Aune , 30. november 2017

1.png

Redegjørelsesplikten i likestillingsloven og regnskapsloven er  borte fra og med 1. januar 2018. Men; redegjørelsesplikten er trolig bare på en kortvarig ferie…og muligens blir ferien kansellert...

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

Diskrimineringen er skjult i strukturene

Av Helga Aune , 18. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Likestillings- og mangfoldsperspektivet handler grunnleggende om å sikre at strukturene ikke diskriminerer. Manglende likestilling er et resultat av ubevisst diskriminering på strukturelt grunnlag. Dette skjer gjennom et sviktende fokus på konsekvensene av de strukturene som råder i virksomheten (eller i skolen) som fører til tap av de gode hodene, tap av gode ideer og tap av oppdrag og kunder. Vi kan snakke om diskriminering som skjer uten at vi vet det.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

To nye lovforslag på likestillings- og diskrimineringsfeltet

Av Helga Aune , 24. april 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

Rett før påske la regjeringen frem sine lovforslag om ny lov for likestillings- og diskriminering og ny lov for håndhevingsapparatet med et ombud og nemnd. Helt kort oppsummert foreslår regjeringen å samle dagens ulike diskrimineringslover i en felles lov. De fleste som kan litt likestillings- og diskrimineringsjuss vil se at det er mye som videreføres av tidligere lover, men at det er visse presiseringer som må anses som forbedringer: Det er for eksempel et sterkere rettslig vern mot graviditetsdiskriminering. Det innføres et vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet og den nye nemnda får kompetanse til å ilegge erstatning og oppreisning for brudd på diskrimineringsforbud.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Grunnkurs i likestilling og mangfold

Av Helga Aune , 27. mars 2017

644x220_bloggbilde_hvit.png

«Diversity leadership» er et begrep som gradvis har fått større oppmerksomhet verden over. Oversatt til norsk betyr «Diversity leadership» ledelse av mangfold. For mange virksomheter kan økt fokus på likestilling og mangfold være nøkkelen til suksess. Har du reflektert over at et slikt fokus kan gjøre din virksomhet til en mer attraktiv arbeidsplass? Gevinster ved fokus på likestilling og mangfold kan være at din virksomhet tiltrekker seg de beste medarbeiderne og øker forutsetningene for å forstå kundegruppens behov.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter