<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Har du kontroll på kameraovervåkingen?

Forestill deg at Datatilsynet banker på kontordøren din og ber deg om å redegjøre for kameraovervåkingen i din virksomhet. Hva gjør du? Har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruker du tiden på de viktigste personvernvurderingene?

Behandling av personopplysninger kan få store konsekvenser for de som berøres. Derfor skal det i noen tilfeller gjøres en ekstra grundig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Alderspensjon fra folketrygden suppleres ofte av tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler. Det finnes flere typer tjenestepensjon, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs pensjonsskole – del 3: Ytelser fra folketrygden II

Vi omgis av informasjon om pensjon hver eneste dag. Media, interesseorganisasjoner, pensjonsforetak og arbeidsgivere er blant de som gir ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs pensjonsskole – del 2: Ytelser fra folketrygden I

Folketrygden som offentlig pensjonsordning gjelder fortsatt som en bærebjelke i det nye pensjonssystemet. God pensjonsplanlegging krever ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs pensjonsskole – del 1: Pensjonsreformen gir økt ansvar for egen pensjon

Velkommen til PwCs pensjonsskole! De siste årene har det skjedd endringer på pensjonsområdet som krever at du tar større ansvar for din ...

Les artikkelen