<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Ida Solberg Henning

Jeg heter Ida Solberg Henning, og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her arbeider jeg med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. I tillegg har jeg særskilt kompetanse innen trygde- og pensjonsrett.

Jeg har fire års erfaring som rettsfullmektig fra Trygderetten, hvor jeg har arbeidet bredt med alle former for trygde- og pensjonsspørsmål. I tillegg har jeg jobbet som HR-rådgiver i Kriminalomsorgen region øst hvor jeg arbeidet med arbeidsrettslige problemstillinger, inklusive omorganiseringsarbeid.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet her på bloggen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!


ida.solberg.henning@pwc.no

PwCs pensjonsskole - del 4: Tjenestepensjon

Av Ida Solberg Henning , 29. mai 2017

Blogg_Banner-Ida-Solberg-Henning.jpg

Alderspensjon fra folketrygden suppleres ofte av tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler. Det finnes flere typer tjenestepensjon, og et hovedskille går mellom private og offentlige tjenestepensjonsordninger. For å få maksimalt ut av din pensjon, er det sentralt å ha kunnskap om disse ordningene og hvordan de fungerer.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 3: Ytelser fra folketrygden II

Av Ida Solberg Henning , 7. mars 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Vi omgis av informasjon om pensjon hver eneste dag. Media, interesseorganisasjoner, pensjonsforetak og arbeidsgivere er blant de som gir oss denne informasjonen. Det finnes mye god informasjon, og for at du skal forstå hva som er viktig for deg, er det vesentlig at du kjenner sentrale begreper.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 2: Ytelser fra folketrygden I

Av Ida Solberg Henning , 16. februar 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Folketrygden som offentlig pensjonsordning gjelder fortsatt som en bærebjelke i det nye pensjonssystemet. God pensjonsplanlegging krever kunnskap om folketrygdlovens regler om pensjon. Per dags dato regulerer folketrygdloven fire parallelle alderspensjonsordninger. Etter å ha lest denne bloggposten vil du kunne identifisere hvilken ordning som gjelder for deg. Det kan få vesentlig betydning for din fremtidige pensjon.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 1: Pensjonsreformen gir økt ansvar for egen pensjon

Av Ida Solberg Henning , 2. februar 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Velkommen til PwCs pensjonsskole!

De siste årene har det skjedd endringer på pensjonsområdet som krever at du tar større ansvar for din egen alderspensjon. Manglende kunnskap om viktige begreper og regler, kan medføre tap av vesentlige pensjonsandeler. I tillegg til å unngå pensjonsfeller, er det også helt nødvendig at du tar bevisste valg knyttet til egen pensjonssparing.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter