<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Knut Ekern

Jeg heter Knut Ekern og er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

My name is Knut Ekern. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.


knut.ekern@pwc.com
Du finner meg på:

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Av Knut Ekern , Marit Barth og Therese Karoline Larsen , 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett SoMe 1-1

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er at kostnadssiden i budsjettet øker, men dette finansieres gjennom økt bruk av oljepenger. På avgiftsområdet gis det enkelte moderate lettelser innenfor kultur, alkohol og bil. På skatteområdet fremstår revidert budsjett som nøytralt.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett - næringsbeskatning

Av Knut Ekern , 15. mai 2018

 RiddervoldEkernLorentzen

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er få store nyheter på næringsområdet. Hovedbudskapet er at Regjeringen holder stø kurs etter at skatteforliket er oppfylt.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Oljebeskatning og statsstøtte

Av Knut Ekern , 15. februar 2018

knut-ekern-1.jpg

I media har det siden fredag siste uke vært jevnlige oppslag om ESAs undersøkelse av om ordningen med leterefusjon innebærer ulovlig statsstøtte. Presisjonsnivået i dekningen har vært lav. I dette blogginnlegget gis det en oversikt over saken. Jeg beskriver også hvorfor media må anses for betydelig å ha overdrevet beløpsmessig worst case.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skatt som faktor når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører

Av Knut Ekern , 25. januar 2018

knut-ekern-1.jpg

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har levert en omfattende rapport hvor skattefrihet for offentlige aktørers tjenesteytelser er i fokus. Arbeidsgruppen er delt i synet på rekkevidden av statsstøttereglene i denne sammenheng. Det anbefales regnskapsmessig skille og begrenset skatteplikt. Et flertall går ikke inn for plikt til “bolagisering” av kommersiell virksomhet.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - eiendomsskatt

Av Knut Ekern , 12. oktober 2017

knut-ekern.jpg

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Med stor praktisk betydning for kapitalintensiv virksomhet foreslår regjeringen at «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» fritas for eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år. Forslaget innebærer i praksis at det stort sett kun blir grunnarealer og bygninger isolert sett som kan eiendomsbeskattes. Vindkraftverk, vannkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum omfattes ikke av forslaget, som innebærer at  gjeldende regler for disse anleggene videreføres. Materielle endringsforslag i reglene om eiendomsbeskatning av vannkraftverk omtales også.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Av Knut Ekern , 11. mai 2017

577A7493_banner.jpg

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for investeringer i gründerselskaper og utsatt beskatning av opsjoner. Nedenfor får du en oversikt over forslagene til de mest vesentlige endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, Merverdiavgift, Næringsbeskatning, Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

Av Knut Ekern , 6. oktober 2016

knut-ekern.jpg

Marginal skattesats opprettholdes og høyesterettsdom om eiendomskatt på kraftanlegg og produksjonslinjer varsles reversert.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Av Knut Ekern , 11. mai 2016

knut-ekern.jpg

Gunstige avskrivningsregler for vindkraft ble vedtatt 19. juni 2015 for anskaffelser foretatt fra 1. januar 2015, men er ennå ikke trådt i kraft i påvente av EU-godkjenning. De opprinnelig vedtatte reglene er beskrevet her.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Eiendomsbeskatning av produksjonsmaskiner mv. – høringsnotat med betydelige forbedringer for industrien

Av Knut Ekern , 22. juni 2015

knut-ekern

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt som i utgangspunktet utskrives på fast eiendom. Kommunene som skattekreditor håndterer både fastsettelsen, utskrivningen, klageordningen og innkrevingen. Det gjelder forskjellig takseringsprinsipper for annen næringseiendom, typisk kontorbygg, og industrianlegg («verk og bruk»). Kombinert med skjønnsmessige regler om hva som inngår i skattegrunnlaget for industrivirksomhet gir dette opphav til tvister. I et høringsnotat av 18. juni 2015 har regjeringen foreslått endringer som vil representere en betydelig forbedring for industrivirksomhet ved at produksjonsmaskineri mv. ikke lenger skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Grunnrenteskatten – endring av prisingen for industriens egenproduksjon fra 2016

Av Knut Ekern , 12. mai 2015

knut-ekern

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er det foreslått at industriens egen kraftproduksjon skal verdsettes til en fastsatt markedspris, og ikke til Statkrafts 1976-pris.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter