<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett - næringsbeskatning

  Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er få store nyheter på næringsområdet. Hovedbudskapet er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oljebeskatning og statsstøtte

I media har det siden fredag siste uke vært jevnlige oppslag om ESAs undersøkelse av om ordningen med leterefusjon innebærer ulovlig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt som faktor når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har levert en omfattende rapport hvor skattefrihet for offentlige aktørers tjenesteytelser er i fokus. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - eiendomsskatt

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Med stor praktisk betydning for kapitalintensiv virksomhet foreslår regjeringen at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2017: Skatt og avgift

Det kom få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet i revidert budsjett. De mest spennende forslagene knytter seg til fradrag for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

Marginal skattesats opprettholdes og høyesterettsdom om eiendomskatt på kraftanlegg og produksjonslinjer varsles reversert. Skattesatser ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Gunstige avskrivningsregler for vindkraft ble vedtatt 19. juni 2015 for anskaffelser foretatt fra 1. januar 2015, men er ennå ikke trådt i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eiendomsbeskatning av produksjonsmaskiner mv. – høringsnotat med betydelige forbedringer for industrien

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt som i utgangspunktet utskrives på fast eiendom. Kommunene som skattekreditor håndterer både ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grunnrenteskatten – endring av prisingen for industriens egenproduksjon fra 2016

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er det foreslått at industriens egen kraftproduksjon skal ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Avskrivningsreglene for vindkraft fra 2015

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag er de for bransjen etterlengtede reglene om forbedrede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Scheel-utvalget - neppe rett i skuffen...

Scheelutvalget har i dag levert sin innstilling, NOU 2014: 13 om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget foreslår en ...

Les artikkelen