<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Krister Omenås

Jeg heter Krister Omenås og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC hvor jeg er lokalisert på avdelingen i Ålesund. Jeg jobber med flere typer problemstillinger, men har mest erfaring fra skatterettens område, både innenfor nasjonal og internasjonal skatterett. Tidligere har jeg jobbet i Skatteetaten, sist som seniorskattejurist ved Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Jeg er alltid åpen for en god prat eller diskusjon, spesielt om det gjelder skattespørsmål.


krister.omenaas@pwc.com

Endringer i formuesfastsettelsen for aksjer

Av Krister Omenås , 6. mai 2019

bannerbildet finansbloggen

Finansdepartementet publiserte 29. april 2019 et høringsnotat hvor det foreslås endringer i formuesskattereglene for ikke-børsnoterte aksjer. Det foreslås også visse endringer knyttet til hvilke verdsettelsestidspunkt som skal gjelde for aksjer i selskaper som har vært involvert i enkelte fusjoner. Endringsforslaget begrunnes med at gjeldende regelverk åpner for uønskede tilpasninger. Endringene får særlig betydning for verdsettelsen av nystiftede selskaper der det i dag er betydelige avvik fra virkelig verdi ved at man kan benytte aksjekapital og overkurs som formuesverdi.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, personbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter