<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Kristin Jacament

Jeg heter Kristin Jacament og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg er spesialist på trygde- og immigrasjonsområdet i tillegg til at jeg har vært involvert i ulike fagområder i advokatfirmaets Global Mobility avdeling. Videre har jeg lang erfaring fra offentlig og privat sektor, og jeg bistår både store globale og mindre klienter med compliance og rådgivning på trygdeområdet. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd. Før jeg begynte i PwC har jeg gjennom syv år bygget opp verdifull kompetanse fra mitt arbeid i NAV Internasjonalt.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.


kristin.jacament@pwc.com
Du finner meg på:

Fire risikoelementer du bør være oppmerksom på om trygdeforordningen endres

Av Kristin Jacament , 25. mai 2018

Innlegg Julie_ESG

I vinter ble det slått fast av EU domstolen at nasjonale domstoler kan avvise trygdedokumentasjon (A1) i tilfeller der dokumentasjonen er basert på bedrageri eller svindel. Videre har den europeiske kommisjon kommet med forslag til endringer i trygdeforordningen. Disse endringene kan gi økt risiko for norske virksomheter, da de stiller strengere krav til god oppfølging av ansattes trygdeforhold. Her er en oversikt over risikoelementene, og hvordan det nye forslaget kan komme til å påvirke deg og din bedrift.  

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt, trygd

Dele artikkelen:

I disse internasjonale tider så er det bare å ta med seg pc’en og jobbe hvor som helst – eller er det egentlig det?

Av Kristin Jacament , 28. juni 2016

pwc.jpg

Når en person arbeider innenfor EU/EØS området følger plikten til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift trygdemedlemskapet til den ansatte. Imidlertid har både arbeidsgivere og ansatte ofte et lite bevisst forhold til trygdetilhørigheten, og hvor selskapet og den ansatte har rettigheter og forpliktelser. Man legger som oftest til grunn at dersom man bor i Norge og skatter her så er man også medlem i folketrygden. Det behøver slett ikke være tilfellet!

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter