<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Kommuner kan sparke og spare

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner. Dommen slår fast at nedbemanninger kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... DEL 1 NEDBEMANNING

Flere bransjer berøres sterkt av nedgangen i oljeprisen og andre bransjer har generelt tøffe kår. Spørsmålene som rettes til oss advokater ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Da er forslaget til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven lagt frem etter at høringsrunden var ferdig i oktober inneværende år. Mange gode ...

Les artikkelen
Les artikkelen

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Det offentlige foretar innkjøp for over 400 milliarder kroner hvert år. Vinner dere anbud og får ta del i denne omsetningen eller bruker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slik styrker styret selskapet

I dag gikk startskuddet for Gasellekonferansene for 2014 og jeg har hatt æren av å holde innlegg på dagens konferanse for Akershus om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontroll på minstelønnskravene?

Ja, det finnes lovbestemte minstelønnskrav i Norge. Brudd på reglene kan være en omdømmeknuser.Media tar ikke hensyn til at reglene om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Etterlengtede endringer i arbeidsmiljøloven - eller?

I juni la regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kort fortalt gikk forslaget ut på større fleksibilitet både for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Anbudsreglene - et monster?

Alle selskaper må i dag følge regelverket om offentlige anskaffelser dersom de ønsker å tilby tjenester til offentlig sektor. Anbudsrunden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høstopprydning? Daglig leders forhold til styret

Vips var høsten over oss og arbeidet  i full gang etter en fantastisk sommer. Kanskje er tiden inne for en liten "opprydning i skapet"? ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kjærkommen forenkling på trappene

Alle forenklinger i det allerede overveldende byråkratiet er velkomne for min del og nå har regjeringen varslet at forenklinger i reglene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

"Sluttavtale". "Sluttpakke". "Pakke".

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg får ikke nødvendigvis hyggelige bilder i hodet av ord som "Sluttavtale", "Sluttpakke" og ...

Les artikkelen