<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

  Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper. Statsbudsjettet 2019 - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Foredrag - Nye skatteregler for forsikring

Klart for påmelding til NFØs temamøte, PwC stiller med foredragsholder Liv Haneberg Lundqvist. Nye skatteregler for forsikring Regjeringen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

Høyesterett avsa den 27. februar 2018 dom i Argentum-saken. Det kan ikke kreves fradrag for forvaltningshonorar som private equity fond har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Som følge av innføring av Solvens II er det gjort endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringskapitalen innføres som et nytt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 – Rammer ekstraskatt for aksjeinntekter kun personlige skattytere?

Vi har mottatt henvendelser fra flere, og særlig fra livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, med spørsmål om Regjeringens forslag om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 – Fradrag for forsikringstekniske avsetninger etter innføring av Solvens II i norsk rett

Regjeringen endrer ikke fradragsretten for forsikringstekniske avsetninger i 2016. En slik endring ble varslet i mai, men på bakgrunn av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sterk kost fra Regjeringen

- foreslår å oppheve samordningsadgangen for kommandittister og stille deltakere   For å forenkle releverket foreslår regjeringen i sitt ...

Les artikkelen