<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ikke ødelegg lav formuesverdi for 2019 - Du må vurdere å unngå kapitalendringer i år

Vi forventer at særreglene for fastsettelse av formuesverdi på aksjer blir endret fra og med 2019. Den viktigste endringen gjelder ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesterett gir fradrag for finansunderskudd - Rederiskatteordningen

Høyesterett har nylig slått fast at finansunderskudd opparbeidet innenfor rederibeskatningsordningen kan videreføres også etter at man har ...

Les artikkelen