<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Michael Anderson

Mitt navn er Michael Anderson og jeg jobber som advokatfullmektig i PwC. Til daglig jobber jeg innenfor skatterett. Jeg har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, mastergrad i finansiell risiko fra London School of Economics, MBA fra Norges Handelshøyskole, og jeg har gitt ut "Aksjeboken". Jeg er Chartered Financial Analyst og Autorisert Finansanalytiker, med en bakgrunn fra finansbransjen.

My name is Michael Anderson and I joined PwC as a trainee lawyer in January 2019 after finishing law studies at the University of Oslo. Before that I worked five years in the financial sector in the UK, completing an MSc in financial risk at the LSE and an MBA from the Norwegian School of Economics. I am a Chartered Financial Analyst, and have published an honest and popular introduction to equity investments. In PwC I work with M&A and acquisition processes, as well as corporate and international taxation.


michael.anderson@pwc.com

Lovfesting av reglene om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) - utvides regelen?

Av Michael Anderson , Trine Agathe Lorentzen og Knut Ekern , 11. april 2019

Den ulovfestede regelen om skattemessig gjennomskjæring (“omgåelsesnormen”) er utformet gjennom høyesterettspraksis over en rekke år. Normen tillater gjennomskjæring av transaksjoner som er “hovedsakelig skattemessig motiverte” og “illojale mot skattereglene”. Det har flere ganger vært vurdert å lovfeste reglene, med henvisning til flere ulike grunner, som  legalitetsprinsippet og ulike syn på rettsutviklingen. Forslag til lovvedtak er nå fremlagt og denne gangen kan det se ut til at vi faktisk får en ny regel i skatteloven § 13-2. Virkningstidspunktet for den nye regelen er foreslått til 1. januar 2020. Regelen er foreslått å gjelde alle skatter som omtales i skatteloven. Det legges også opp til at regelen skal gjelde for merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter