<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Morten Meyer Valvatne

Jeg heter Morten Meyer Valvatne og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen. Til daglig jobber jeg med generelle forretningsjuridiske forhold, og har min kjernekompetanse innen norsk selskapsrett, M&A, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Jeg er ofte involvert som rådgiver i transaksjoner, hvilket blant annet omfatter selskapsrettslige restruktureringer, egenkapitaltransaksjoner, og øvrig juridisk bistand ved kjøp og salg av aksjer og andeler i private selskaper.
morten.meyer.valvatne@pwc.com
Du finner meg på:

Spennende tilpasninger i aksjeloven på trappene

Av Morten Meyer Valvatne , 6. januar 2017

pwc-picture.jpg

Etter oppdrag fra Regjeringen avga Aksjelovutvalget den 21. oktober 2016 sin utredning NOU 2016:22, «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», til Nærings- og fiskeridepartementet. De foreslåtte endringene vil gjøre livet enklere for de fleste som driver aksjeselskap, særlig mindre og mellomstore selskaper. Etter vår vurdering har Aksjelovutvalget i stor grad funnet gode løsninger som vil kunne bidra til forenkling, uten at hensynene til tredjeparter som kreditorer og mindretallsaksjonærer blir oversett. De digitale endringene reduserer papirbyråkratiseringen. Sett i lys av at 93% av norske aksjeselskaper har fire eller færre eiere, vil endringene antageligvis føre til store samfunnsmessige besparelser.

Les artikkel

Interesseområder: Legal

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter