<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Hvordan tilrettelegge for lokale leverandørers deltakelse i offentlige konkurranser

Mange oppdragsgivere ønsker å støtte lokalt næringsliv og legge til rette for lokale leveranser. Hvordan kan dette oppnås og hva er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

10 råd for å vinne offentlige konkurranser

Godt tilbudsarbeid krever grundighet! For å få tildelt kontrakter av det offentlige må det ofte legges ned mye tid og ressurser. Prosessene ...

Les artikkelen