<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Korona-utbruddets konsekvenser for offentlige anskaffelser

Med restriksjoner fra offentlige myndigheter, samt restriksjoner både i offentlige og private virksomheter, kan det være utfordrende å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Offentlige anskaffelser: Når skal konkurransegrunnlaget publiseres?

Konkurransegrunnlaget utgjør en sentral del av alle anskaffelser og omfatter kort oppsummert alle de dokumenter hvor oppdragsgiver ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan tilrettelegge for lokale leverandørers deltakelse i offentlige konkurranser

Mange oppdragsgivere ønsker å støtte lokalt næringsliv og legge til rette for lokale leveranser. Hvordan kan dette oppnås og hva er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

10 råd for å vinne offentlige konkurranser

Godt tilbudsarbeid krever grundighet! For å få tildelt kontrakter av det offentlige må det ofte legges ned mye tid og ressurser. Prosessene ...

Les artikkelen