<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Bør det gis straff der man retter feil på egen hånd?

I forslaget til ny skatteforvaltningslov er det foreslått å lovfeste at bedrifter skal slippe tilleggsavgifter dersom man på eget initiativ ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grønn skatt - en avgiftsrevolusjon på trappene

Grønn skattekommisjon har i dag levert en rapport til Finansdepartementet. Kommisjonen har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016 - Toll og særavgifter

I årets statsbudsjett foreslås det ingen endringer i tollsatsene. Det er heller ingen store omlegginger når det gjelder særavgifter og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Importmoms - omvendt avgiftsberegning

Samtidig med gårsdagens fremleggelse av reviderte nasjonalbudsjett ble det også sendt et forslag på høring som er av stor interesse for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Avgiftsendringer i revidert budsjettet

Dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett innebærer en reversering av flere særavgifter som ble vedtatt i fjor høst, men som kanskje ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Omlegging av bilavgiftene

Regjeringspartiene ble i går enige med Venstre og KrF om de viktigste prinsippene for avgiftslegging av bil og biltrafikk i årene fremover. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rosesaken – Tollvesenet på ville veier

Den 10. april avsa Drammen tingrett dom i en sak som nok vil få de fleste til å riste på hodet over Tollvesenets stivbeinthet overfor ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tollvesenet som kunstkritiker

Er tollvesenet virkelig rett instans for å avgjøre hva som anses som kunst? I slutten av juli kunne vi lese i Aftenposten om skulpturen ...

Les artikkelen