<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Høyesterett avsa 12. oktober en dom som presiserer kravet til leieavtale for å få fradrag for inngående mva ved oppføring av fast eiendom. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oslo tingrett børster støv av gamle merverdiavgiftsdommer – innskrenkende fortolkning av justeringsreglene

I forrige uke kom den mest positive merverdiavgift nyheten for eiendomsutviklere på lenge. Oslo tingrett har nylig konkludert med at ...

Les artikkelen