<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Richard Haave Hanssen

Mitt navn er Richard Haave Hanssen og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2007, først hos skatteetaten med kontroller, og siden høsten 2010 som advokat i PwC.

Jeg har særlig fokus på fast eiendom, transaksjoner/omorganiseringer og avgiftskontroller. Jeg har prosedert rettssaker mot avgiftsmyndighetene for tingrett og lagmannsrett og trives godt med å utfordre avgiftsmyndigehetenes syn. Dersom du har en sak hvor du mener avgiftsmyndighetene tar feil hører jeg gjerne fra deg.


richard.hanssen@pwc.com
Du finner meg på:

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Av Richard Haave Hanssen , 23. oktober 2017

pwc-picture.jpg

Høyesterett avsa 12. oktober en dom som presiserer kravet til leieavtale for å få fradrag for inngående mva ved oppføring av fast eiendom. Det må etter denne dommen være avklart hva lokalene skal brukes til. Dommen slår etter min oppfatning fast hva som har vært tidligere praksis fra avgiftsmyndighetene, men reiser samtidig noen nye spørsmål som ikke kan anses fullstendig avklart.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

Av Richard Haave Hanssen , 15. juni 2016

pwc.jpg

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine konklusjoner. Jeg håper at de også må endre uttalelsene om at overdragelse av maskiner kan utløse uttaks mva og at salg av aksjer fører til tilbakeføringsplikt når man samtidig trer ut av en fellesregistrering. 

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Oslo tingrett børster støv av gamle merverdiavgiftsdommer – innskrenkende fortolkning av justeringsreglene

Av Richard Haave Hanssen , 8. februar 2016

pwc-picture

I forrige uke kom den mest positive merverdiavgift nyheten for eiendomsutviklere på lenge. Oslo tingrett har nylig konkludert med at overføring av infrastruktur til det offentlige ikke utløser plikt til justering av tidligere fradragsført merverdiavgift.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter