<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Hvordan lykkes med skatt og avgift i den digitale verden?

Tirsdag 20. mars holder PwC heldagsseminar om skatt og avgift i den digitale økonomien. Passer dagens skattesystem med nye digitale ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oljebeskatning og statsstøtte

I media har det siden fredag siste uke vært jevnlige oppslag om ESAs undersøkelse av om ordningen med leterefusjon innebærer ulovlig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Investering i kryptovaluta kan bli dyrere enn du tror

  Det investeres mer enn noen gang i kryptovaluta, og nylige undersøkelser viser at hele 200 000 nordmenn nå har investert i kryptovaluta - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt som faktor når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører

  En bredt sammensatt arbeidsgruppe har levert en omfattende rapport hvor skattefrihet for offentlige aktørers tjenesteytelser er i fokus. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Budsjettavtalen 2018

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Endringer i forhold til det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - eiendomsskatt

  Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Med stor praktisk betydning for kapitalintensiv virksomhet foreslår regjeringen at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemyndighetene utfordrer PE-bransjen - igjen!

Ikke før støvet har lagt seg etter at Herkules-saken fikk sin avklaring i Høyesterett høsten 2015 så utfordrer skattemyndighetene private ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Praktisk informasjon om skatte- og avgiftssatser i 150 land

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2017/2018 gir detaljert og praktisk oversikt over skatter og avgifter i over 150 land. Her får ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattefradrag for investeringer i gründerselskaper – dette må du vite!

  Fra 1. juli i år har det vært mulig å få skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. Er ordningen så god som den ser ut? Eller er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteavtaler og BEPS - hva har de ulike landene valgt å gjøre?

En gjennomgang av de valg som de ulike landene har foretatt så langt i det Multinasjonale Instrumentet for implementering av BEPS-tiltak ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Det multilaterale instrumentet for implementering av BEPS-tiltak er signert

BEPS-prosjektet viser fremskritt: det multilaterale instrumentet (MLI) som endrer mer enn 1100 skatteavtaler ble signert av 67 land den 7. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

  Det er kun en begrenset gruppe holdingselskaper som relativt klart faller innenfor finansskatten. Det er imidlertid en del ...

Les artikkelen