<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ta del i aktuelle skattesatser og skatteregler i 155 land

Dersom du er ansvarlig for å håndtere skattespørsmål i et selskap som driver grenseoverskridende handel eller driver virksomhet i andre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

Marginal skattesats opprettholdes og høyesterettsdom om eiendomskatt på kraftanlegg og produksjonslinjer varsles reversert. Skattesatser ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Flere norske selskaper får skatteplikt i utlandet!

Selskapene får mer og mer grenseoverskridende virksomhet og stadig oftere er det spørsmål om skatteplikt utenfor Norges grenser. Ikke alle ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Apple-saken – se vår video om EU-kommisjonens avgjørelse

Etter annonseringen av EU-kommisjonens avgjørelse i Apple-saken, har PwC sin arbeidsgruppe innen statsstøtte publisert en video hvor de ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

Delingsøkonomien har det siste året utvilsomt slått rot i Norge, og det dukker stadig opp nye nettbaserte portaler og løsninger for å dele ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rentefradrag til besvær

Onsdag 5. mai 2016 ble det enighet i Stortingets finanskomité om skattereformen. Skjønt det er ikke mye som minner om en skattereform. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Gunstige avskrivningsregler for vindkraft ble vedtatt 19. juni 2015 for anskaffelser foretatt fra 1. januar 2015, men er ennå ikke trådt i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Eiendomsselskapers adgang til å stille eiendom som sikkerhet ved oppkjøp – forslag om forenklinger i aksjeloven § 8-10

Det har siden vedtakelsen av «unntaksforskriften" i 2007 vært et generelt, men snevert, unntak fra aksjelovens § 8-10 for «rene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

På tide å skille snørr&barter...?

Debatten i media ruller videre etter henleggelsen av Transocean-saken. Andre får uttale seg om den konkrete saken. Jeg har et hjertesukk om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tøffere beskatning av utbytte

Et nytt år er i gang og beskatningen av utbytte og annen eierinntekt har økt fra 27 prosent til 28,75 prosent fra 1. januar 2016. Hva skjer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innbetalt kapital = beskattet kapital. Hva nå?

Kan og bør ønsket om å forenkle nesten 100 år gamle regler medføre at det ikke lenger blir mulig å ta ut skattemessig innbetalt kapital ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Budsjettforliket 2016

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har i budsjettforliket kommet til enighet om statsbudsjettet for 2016 med ...

Les artikkelen