<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Svein T. Sønning

Jeg heter Svein T Sønning og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges bransjegruppe for shipping – herunder offshorefartøyer/ rigger.

Gjennom mange år har jeg bistått norske og utenlandske konserner og selskaper med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter , etablering og reorganisering – herunder grenseoverskridende transaksjoner, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning og selskapsrett i Norge og utlandet.

Jeg har 30 års erfaring med skatterådgivning innenfor de fleste bransjer, og har i løpet av årene hatt stor glede av å være med å utvikle advokatdelen av PwC. Før det ledet jeg skatteavdelingen i Norges Industriforbund/ NHO, og arbeidet noen år i Finansdepartementets Skattelovavdeling og i Skattedirektoratet.

Internasjonal beskatning er i stadig utvikling, blir mer og mer kompleks, og behovet for bistand øker tilsvarende. Norske konserner med internasjonal virksomhet må håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. Og utenlandske foretak som etablerer seg i Norge, må ha bistand. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med PwC kontorer i mange land, og har erfart at vi i advokatfirmaet PwC AS inngår i et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse over hele verden.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


svein.t.sonning@pwc.com

Innbetalt kapital = beskattet kapital. Hva nå?

Av Svein T. Sønning , 15. desember 2015

pwc-picture

Kan og bør ønsket om å forenkle nesten 100 år gamle regler medføre at det ikke lenger blir mulig å ta ut skattemessig innbetalt kapital skattefritt, når det selskapsrettslig er grunnlag for det?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter