<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!


torbjorn.stokke@pwc.com

Reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere underkjent av ESA

Av Torbjørn Sven Stokke , 7. desember 2018

pwc

EFTA's overvåkingsorgan (ESA) har i en avgjørelse 5 Desember 2018 fastslått at de norske reglene om rapportering av oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere (RF1199 og RF1198), innebærer en beskrankning i retten til fritt å kunne utføre tjenester på tvers av landegrensene i EØS (art 36 EØS). Basert på uttalelsen fra ESA, ser norske myndigheter ut til å ha akseptert at regelverket innebærer en mer omfattende rapportering når oppdrag gis til utenlandske selskaper og at dette således er et brudd med nevnte artikkel. Finansdepartementets argumentasjon har derfor i stor grad vært knyttet til å rettferdiggjøre rapporteringen.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nye skatteregler kan føre til høyere beskatning

Av Torbjørn Sven Stokke , 23. august 2018

Innlegg Julie_ESG

Fra 2019 innføres det en kildeskatteordning for personer med midlertidig opphold i Norge; en forenkling der skatten er ferdig oppgjort når trekk er gjennomført, uten at den ansatte trenger å levere skattemelding. Vi ser litt på hvem denne nye ordningen egentlig gavner.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Revidert nasjonalbudsjett - lønn og personskatt

Av Torbjørn Sven Stokke og Kristine Veiteberg Braaten , 15. mai 2018

3

Vi forventet ikke så store endringer på personskatt, men jammen kom det ikke litt når revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tidligere i dag.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

0,7 ‰ - Går du med tanker om internasjonal ekspansjon?

Av Torbjørn Sven Stokke , 5. desember 2016

Gasellebloggen_Stokke.jpg

Norge er et lite land med 5 236 826 innbyggere (pr 1. juli 2016). På samme tidspunkt er verdens befolkning beregnet til å utgjøre 7 432 663 000. Sånn sett utgjør norske forbrukere 0,7 ‰ av verdens befolkning. I et slikt perspektiv er det lett å ønske seg tilgang til et større marked.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nye muligheter for selskaper med utestasjonerte nordmenn på nettolønn!

Av Torbjørn Sven Stokke , 25. mai 2016

pwc.jpg

Som skatterådgiver er det noen dager man kommer til å huske bedre enn andre. For oss som jobber med internasjonal personbeskatning vil 11. mai 2016 og Biller-dommen føye seg inn på listen sammen med avgjørelsene i Sølvik og Stolt-Nilsen sakene

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Gode nyheter for alle som er opptatt av personvern!

Av Torbjørn Sven Stokke , 15. februar 2016

PwC

Mange norske bedrifter har et behov for eller et ønske om å kunne eksportere data til selskaper utenfor EU - særlig til USA. Etter at EU-domstolen kjente Safe Harbour avtalen ugyldig har dette blitt vanskeligere. Med en ny avtale på plass mellom EU og USA ser det ut til at norske bedrifter snart igjen kan håndtere dette på en enklere måte. Den nye avtalen gir europeiske borgere en langt større kontroll over sine data enn hva som var tilfellet tidligere.

Les artikkel

Interesseområder: Personvern

Dele artikkelen:

Skattlegging av nettolønn på ville veier

Av Torbjørn Sven Stokke , 17. juni 2015

pwc-portugal

Er det riktig å skattlegge noen på grunnlag av en hypotetisk fordel? Rart spørsmål tenker du kanskje, men det skal lagmannsretten ta stilling til denne måneden.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter